Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

На Святоюрській горі

Іван Франко

Д[ня] 30 жовтня 1655

Присвячено Миколі В. Лисенкові

1. Козацький табір

6. Господар б’є вужа

2. Хмельницький звинувачує короля

7. Порада ворожки

3. Хмельницький погрожує полякам

8. Вуж не хоче миритись

4. Хмельницький не вірить обіцянкам

9. Хмельницький тлумачить байку

5. Байка про вужа в домі

10. Хмельницький викриває обман


Примітки

Вперше надруковано у кн.: «Із днів журби», с. 111 – 127. В нашому е-перевиданні розділа поеми дано назви.

Святоюрська гора – гора у Львові, на якій збудовано кафедральний (XVIII ст.).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 3, с. 84 – 98.