Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

На Святоюрській горі

Іван Франко

Д[ня] 30 жовтня 1655

Присвячено Миколі В. Лисенкові


Примітки

Вперше надруковано у кн.: «Із днів журби», с. 111 – 127. В нашому е-перевиданні розділа поеми дано назви.

Святоюрська гора – гора у Львові, на якій збудовано кафедральний (XVIII ст.).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 3, с. 84 – 98.