Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Борислав сміється

Іван Франко

Повість

1. Закладини будинку Леона Гаммершляга

2. Родина Германа Гольдкремера

3. Бенедьо прямує до Борислава

4. Побратими карбують кривди робітників

5. Спекуляція на церезині

6. Кохання Готліба Гольдкремера

7. Історія Івана Півторака

8. Бенедьо обмірковує страйк робітників

9. Розростання робітничого руху

10. Робітницьке віче

11. Жиди дізнаються про робітничий рух

12. Секрети родини Гольдкремерів

13. Гроші Іцка Бауха

14. Початок страйку

15. Кохання Фанні Гаммершляг

16. Штрейкбрехери

17. Згода жидів. Викрадення робітничої каси

18. Шахрайство Гаммершляга викрито

19. Рішучий намір Готліба

20. Рішучий намір Андруся Басараба

21. Гешефт Германа Гольдкремера


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Світ», 1881, № 1, с. 1 – 4; № 2, с. 21 – 25; № 3, с. 41 – 44; № 4, с. 62 – 65; № 5, с. 81 – 83; № 6, с. 99 – 102; № 7, с. 119 – 121; № 8-9, с. 139 – 144; № 10, с. 162 – 167, № 11-12, с. 185 – 189; 1882, № 13 (1), с. 211 – 216; № 14 (2), с. 231 – 236, № 15 (3), с. 253 – 258; № 16-17 (4-5), с. 277 – 285; № 18-19 (6-7), с. 309 – 318; № 20-21 (8-9), с. 333 – 345.

У вересні 1882 р. на подвійному номері 20-21 (8-9) видання журналу «Світ» припинилося. Як видно з редакційної примітки в кінці XX розділу («Світ», 1882, № 20-21 (8-9), с 345) «К[інець] б[уде]», повість «Борислав сміється» мала закінчуватись у найближчих номерах, але в зв’язку з припиненням видання дописана так і не була. В архіві І. Франка (ІЛ, ф. 3, № 317) зберігається автограф начерку плану дальших розділів повісті «Борислав сміється»:

XXI – Смерть Леона

XXII – Смерть Матія

XXIII – Unf[all] Бенедя

XXIV – Дальше пожар

XXV – Дальше пожар

XXVI – Андрусь в суді

XXVII – Рифка і Фанні

І. Франко почав працювати над розділом XXI (написав початок), і на цьому робота над повістю урвалася.

Автограф тексту, надрукованого в журн. «Світ», не зберігся. Автограф початку XXI розділу повісті «Борислав сміється» зберігається в архіві І. Франка (ф. 3, № 335). Опублікований він вперше у п’ятому томі Зібрання творів І. Франка у двадцяти томах (К., Держлітвидав України, 1951, с. 454 – 456).

В архіві І. Франка зберігається також частина автографа первісного варіанта XVI розділу повісті (ф. 3, № 335), опублікованого вперше в примітках до п’ятого тому двадцятитомного Зібрання творів І. Франка (с. 466 – 473). Наводимо цей варіант XVI розділу за автографом (ф. 3, № 335). Текст уривається на середині слова.

За життя І. Франка повість «Борислав сміється» не передруковувалась. Окремою книжкою вперше видана у Львові 1922 р. у друкарні Наукового товариства ім. Шевченка із закінченням, написаним «на основі оповідання автора» (с. 280) його сином Петром Франком (1890–1941) [І. Франко. Борислав сміється, Львів – Київ, 1922, с. 275 – 280].

Зіставлення цього тексту з начерком плану наступних глав повісті «Борислав сміється» (XXI–XXVII) свідчить, що закінчення, написане Петром Франком, не тільки не відповідає авторському плану, а й ідейно-естетичній концепції всієї повісті.

Подається за текстом журналу «Світ», 1881, № 1 – 12; 1882, № 13 – 21. Розділ XXI – за автографом (ф. 3, № 335). У нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви (у Франка вони мали тільки римську нумерацію).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 15, с. 256 – 480.