Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Лесишина челядь

Іван Франко

, у червні 1876


Примітки

Вперше надруковано в альманасі «Дністрянка на 1877 рік» (вийшов восени 1876 р.), с. 57 – 64, під псевдонімом Джеджалик.

1890 р. оповідання ввійшло до збірки «В поті чола. Образки з життя робучого люду» (Львів, 1890, с. 1 – 11), з якої потім передруковувалось окремим виданням (Львів, 1901), у кн. «Хвиля за хвилею» (Чернігів, 1901, с. 158 – 173), а також у «Збірнику творів» Івана Франка (т. 1, с. 5 – 21).

Після незначної стилістичної переробки Франко вмістив твір у збірці «Маніпулянтка і інші оповідання», що вийшла у Львові двома виданнями (1904, с. 111 – 135, та 1906, с. 109 – 133).

У передмові до збірки «Добрий заробок і інші оповідання» (Львів, 1902) Франко писав, що його ранні оповідання («Вугляр», «Два приятелі», «Лесишина челядь») пов’язані із задумом «збирати матеріали, ескізи та оповідання для змалювання образу нашої суспільності в різних її верствах, у різних змаганнях, працях, заробітках, стражданнях, поривах, ілюзіях та настроях» (с. VIII). У «Лесишиній челяді», зокрема, письменник хотів «змалювати контраст між красою природи і мізерією людського життя» (с. VI).

1898 р. В. Бонч-Бруєвич переклав російською мовою ряд оповідань із збірки «В поті чола» і уклав їх у збірку під назвою: «Рассказы Ивана Франка. С галицийского перевел В. Ольховский». Сюди ввійшли: «Лесишина челядь», «Два приятелі», «Муляр», «Малий Мирон», «Грицева шкільна наука», «Оловець», «Schönschreiben», «На дні», «Сам собі винен», «Слимак», «Добрий заробок», «Хлопська комісія», «Історія моєї січкарні», «Домашній промисл», «До світла» і повість «Boa constrictor». Царська цензура заборонила видання творів І. Франка, і збірка оповідань у перекладі В. Бонч-Бруєвича не побачила світу. Частина оповідань із збірки «В поті чола», зокрема і «Лесишина челядь», у перекладі В. Бонч-Бруєвича видана 1952 р. у Києві (Держлітвидав) під назвою: И. Франко. Маленький Мирон.

Вперше оповідання «Лесишина челядь» російською мовою опубліковано у збірці: И. Франко. В поте лица. Очерки из жизни рабочего люда. Спб., 1902.

Подається за збіркою «Маніпулянтка і інші оповідання», 1906, с. 109 – 133.

«Дністрянка» – літературний альманах, виданий 1876 р. львівським гуртком студентської молоді «Академический кружок».

Бонч-Бруєвич Володимир Дмитрович (1873 – 1955) – професіональний революціонер, діяч Радянської держави. З 1901 р. співробітничав у ленінській газеті «Искра». В 1917 р. – учасник Жовтневого збройного повстання в Петрограді. Листувався з Франком, перекладав його твори російською мовою під псевдонімом В. Ольховский.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 14, с. 254 – 264.