Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Від редакції журналу «Товариш»

Іван Франко

Віддавна вже почувається у нас загально брак часописі, котра би, стоячи на широконаціональному грунті, рівночасно старалась заповнювати рамки національні змістом сучасної європейської освіти і науки і з того становища зуміла б також критично відноситися до всього, що появляється у нас на полі духовного і літературного розвою, А тим часом всі ми чуємо, особливо чує се молодіж, що тільки на грунті науковім, з одного боку, і на грунті проясненої наукою практичної роботи для громадського й духовного піддвигнення народу, з другого боку, можливе поєднання всіх щиріших людей нашої інтелігенції без різниці нинішніх партій, ба навіть полагодження спорів між поодинокими народностями, живучими поруч на широких просторах нашого краю.

Своїм письмом ми бажали би зробити хоч невеличкий крок на тій, по нашій думці, єдино пожиточній дорозі. Не сходячи ані на хвилю з грунту народного русько-українського, ми бажаємо по змозі прикладати до пізнання того грунту сучасні європейські методи наукові і літературні, а заразом прояснювати дальшу нашу роботу показом на ті дороги, якими йде тепер наука і література в других, освічених краях Європи. Особливо краї і народи, суміжні з нашим, а головно слов’янські, будуть зараз в другім ряді після нашого власного займати нашу увагу.

Розпочинаючи видавництво «Товариша» власними силами, ми надо все цінити будемо свободу переконань і вільної обміни думок. Від прихильників тої свободи і того напряму в нашій Русі-Україні залежати буде, чи письмо наше здужає хоч в часті сповнити свою ціль. Ми совісно зробимо, що можемо.

Оказове число «Товариша» видаємо в надзвичайнім об’ємі. Дальші числа виходити будуть, починаючи з 1 номера сього жовтня, два рази на місяць, кожне в об’ємі щонайменше двох аркушів. Від числа пренумерантів залежати буде побільшення об’єму поодиноких чисел. Ціна передплатна до кінця цього року (6 чисел, крім сього, оказового) виносить 1 р[инський] 50 талерів для Австрії, 3 рублі для Росії (з пересилкою).

Листи і гроші просимо присилати до редакції «Товариша» у Львові, вул. Зибликевича, ч[исло] 10.


Примітки

Вперше надруковано без підпису в журн. «Товариш», 1888, № 1, с. 1 – 2. Автограф зберігається у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, ф. 3, № 547. Подається за автографом.

вул. Зибликевича, ч[исло] 10нині цей будинок знесено, на його місці споруджено великий адміністративний будинок по вул. Саксаганського, 13.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 27, с. 217 – 218.