Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Між своїми

Іван Франко

Епізод із взаємин між галичанами й українцями 1897 р.

Вступ.

1. З кінцем року.

2. .

3. Коли не по конях, так хоч по оглоблях.

4. З новим роком.


Примітки

Надруковано у вид.: Молода Україна. – Львів: Накладом українсько-руської видавничої спілки, 1910. – Часть перша: Провідні ідеї й епізоди. – С. 95 – 108, 115 – 142. – (Писання Івана Франка, IV).

У 1896 – 1897 рр. на сторінках журналу «Житє і слово» відбувся публіцистичний діалог між І. Франком і Лесею Українкою. У цій полеміці відбилися не лише особисті взаємини, погляди і позиції громадських діячів, митців, а й важливі суспільні, історико-політичні, національно-культурні проблеми життя України кінця XIX ст.

В останньому числі журналу «Житє і слово» за 1896 р. (Т. 5. – Кн. 6. – С. 401 – 407) Франко опублікував статтю «З кінцем року», що в ній піддав критиці діяльність молодих українських радикалів у Східній Україні. Стаття набула великої популярності й водночас викликала появу полемічної статті «Не так тії вороги, як добрії люди», підписаної криптонімом Н. С. Ж.

Цю статтю, автором якої була Леся Українка, а також свою відповідь на неї «Коли не по конях, так хоч по оглоблях» (Житє і слово. – 1897. – Т. 6. – Кн. 3. – С. 251 – 259) Франко надрукував під спільним заголовком «Український і галицький радикалізм» з власною передмовою.

Згодом у IV томі «Молодої України» в розділі «Між своїми. Епізод із взаємин між галичанами й українцями 1897 р.» Франко передрукував ці матеріали, опустивши лише передмову й додавши ще одну власну статтю з цього приводу – «З новим роком» (Житє і слово. – 1897. – Т. 6. – Кн. 1. – С. 1 – 12) (див. також: Горинь В. Іван Франко і Леся Українка: Відомий епізод «непорозуміння між своїми». – Львів, 1998). Вилучений Франком текст передмови до добірки матеріалів під назвою «Український і галицький радикалізм» подаємо в коментарях за першодруком (Там само. – Кн. 3. – С 244):

«Моя стаття “З кінцем року”, поміщена в остатній книжці “Житя і слова” з р. 1896 зробила деяке враження в кругах української молодіжі в Росії. Не хочу тим величатися, бо, як побачите дальше, власне, у людей найближчих нам думками враження було некорисне і викликало полеміку. За полеміку можу бути тільки вдячний, оскільки вона посуває наперед порушену мною справу, пояснює зачеплені мною питання. Чи справді робить се слідуюча стаття і в якій мірі, нехай судять читачі, котрих я прошу тільки о одно – перед прочитанням української] полеміки прочитати мою статтю “З кінцем року”.

Друкуючи укр[аїнську] полемічну статтю, я додаю до неї свої уваги в осібній статейці. Обі ті статті я міщу під спільним титулом, бо маю надію, що на тім наша суперечка не скінчиться, бо порушені тут питання будуть, певно, цікаві так само для галичан, як і для українців; значить, і з сього, і з того боку, може, ще дехто забере голос. Запрошую до сього всіх, кому дорога справа прояснення нашого народного прямування.

Ів. Франко».

Тексти І. Франка, вміщені в добірці «Між своїми. Епізод із взаємин між галичанами й українцями 1897 р.», подається за публікацією в «Молодій Україні».

Алла Швець

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 800 – 831.