Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Сакунтала

Із «Махабхарати»

Переклад Івана Франка


Примітки

Вперше надруковано в додатку до журн. «Житє і слово», 1897, т. 6, с. 22 – 32. Подається за першодруком.

Українським читачам «Сакунтала» (точніше – «Шякунтала») відома не як епізод «Махабхарати» (саме герой Бхарата був сином царя Душ’янти і Шякунтали), а як драма Калідаси «Визнання Шя-кунтали» («Абхіджьняна-шякунтала»). Повний український переклад героїчної драми див. у кн.: Калідаса. Шякунтала. Хмара-вістун. К., Держлітвидав України, 1958.

Переклад, що друкується тут, дає основу сюжету, на якому побудовано драматичний твір.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1977 р., т. 8, с. 80 – 90.