Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Цар Випащит у пеклі

Із «Маркандеї-Пурани»

Переклад Івана Франка

Брахманець Яда, що за чесне життя одержав дар пригадати собі своє давніше існування, оповідає своєму батькові про те, як він колись був у пеклі.


Примітки

Вперше надруковано в додатку до журн.: «Житє і слово», 1896, т. 6, с. 15 – 21. Подається за першодруком.

Брахманець (від «брахман», власне, жрець бога Брахми) – член найвищої касти в ієрархії давньоіндійського суспільства (інакше ще «двіджя» – двічі народжений).

Як він колись був у пеклі. – Давньоіндійське уявлення про місце перебування людей після смерті не відповідало в усіх своїх рисах уявленню християн. Огже, лише умовно можна перекласти словом «пекло» такі назви, як «Ямараштра» (царство Ями), «Ямасадана» (оселя Ями), «Штрілока» (світ предків). В межах цього «підземного світу» була своєрідна в’язниця для грішників (Раурава) із різними камерами, які описуються брахманом Ядою.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1977 р., т. 8, с. 100 – 106.