Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Хронологічний покажчик

1878 – 1879 рр. «Судді тебе й закони зап’ятнали…»

1879 р. «Прискали пречисті звуки…»

1879 р. «Не раз нагадую ті дни…»

1879 р. «Між щастям а горем…»

1879 р. «Встидно плакати, тужити…»

1879 р. На смерть молодого поета

1879 р. Думка

1879 р. «Вечір! Вечір! Сонце сіло…»