Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

11.05.1879 р. До Й. Федорович

Львів Lwów, 11 Maja 1879

Łaskawa Pani!

Bardzo mi żal, że w istocie nadużywam cierpliwości łaskawej Pani i że nie mogę tak prędko uiścić się z mego długu, jak bym sobie tego życzył, i jak bym już był dawno uczynił, gdyby do tego przedstawiała mi się jakakolwiek możliwość. Niech łaskawa Pani raczy zważyć, jakie jest moje położenie, bez najmniejszej pomocy z niskąd, bez żadnego źródła utrzymania, – jakie jest moje życie z dnia na dzień w wiecznej nadzieji i wiecznem rozczarowaniu!

Obecnie doszło to do najwyższego stopnia, tak że nawet na uniwersytet nie mogłem się zapisać ani za stancję zapłacić. Niech łaskawa Pani raczy zważyć na moje położenie i przeczekać jeszcze z parę tygodni, w ciągu których spodziewam się zarobić bodaj na tyle, ażeby łask[awą] Panią przynajmniej w części zaspokoić.

Życząc rychłego i pomyślnego wyzdrowienia, zostaję łask[awej] Pani pokorny sługa.

Jan Franko.

Ласкава пані!

Дуже мені шкода, що я, по суті, зловживаю Вашим терпінням і що не можу розрахуватися з моїм боргом так швидко, як би мені хотілося і якби я вже давно зробив, коли б для того у мене з’явилася якась можливість. Соблаговоліть, ласкава пані, зважити, яке моє становище, без найменшої допомоги нізвідки, без жодного засобу утримання, яким є моє життя з дня на день у вічній надії і вічнім розчаруванні! Тепер це дійшло до найвищого ступеня, так що я навіть не міг не тільки записатися до університету, але й заплатити за пансіон. Нехай ласкава пані соблаговолить зважити на моє становище і зачекати ще з пару тижнів, протягом яких я сподіваюсь заробити принаймні стільки, щоб задовольнити ласкаву пані бодай почасти.

Бажаючи швидкого і успішного одужання, залишаюсь ласкавої пані покірним слугою.

Іван Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1602, с. 5.

Лист написано польською мовою.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 182 – 183.