Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

12.1879 р. До Ф. К. Вовка

Грудень 1879 р. Львів

Дорогий добродію!

Отсе я загутавсь з писанням, так що аж самому встидно. А тільки все-таки дещо вийшло й не по моїй вині. Листи Ваші одержав я аж в середу тамтого тижня, значить, звиш 10 день опісля того, як Ви їх вислали, тож і Ваша телеграма була ми зразу незрозумілою. Не знаю, чому ті листи так довго пролежали у нас на пошті. Сей час, скоро йно получив їх, повисилав, – з рекомендованого посилаю Вам рецепис.

Щодо Вашої справи з «Просвітою», то Ви, може, вже й получили звістку прямо від них, а як ні, то швидко получите.

Жаль, що ані ваша газета не виходить швидко, ані «Громада», ані у нас нічо. Наші українофіли кинулись тепер в політику. Те, що я писав в дописі, не збулося, бо замість одної часописі виходитиме від Нового року аж 4: «Діло», політична (угодова і безбарвна, себто «понад партіями стояча», contra «Слова»), «Правда», літературна, «Батьківщина», політ[ична], для люду (досі 6 н[оме]рів), і «Зоря», тож літературна, замість «Газети шкільної». Крім того, має виходити якась літературна в Станіславі під ред[акцією] Верхратського. Ось буде празник на Галицькій Русі!

А нам, бачу, прийдеться вдоволятись капаниною «Дріб[ної] біб[ліотеки]». Се дуже правда, що Ви замітили, що ліпше би було подавати статті чисто популярні, зрозумілі не то що своїм складом бесіди, але й складом самого предмета. Таких статей у нас і домагалися деякі наші сільські читачі. Отаке нам дайте, як «Про багатство та бідність», як «Нова віра» абощо. Ну, ми й радо друкували б такі речі, та де їх візьмеш, се раз, а друге й то, що на такі речі наші власті страх косо дивляться, і досі, як звісно, ні одна з них не пройшла ще не сконфіскована. Так ось задля тої пресії ми й думаємо до часу ограничитися на речі потяжчі, писані по-культурному, котрі би приступні були для шкільної молодежі та загалом для людей сяк-так розвинених, – такі речі, хоть і радикальніші, у нас легше пропустять. Впрочім, якби тільки ми мали й другі, популярніші статті, то й тих не відкинем.

Ось нині саме поступила в печатню 12-та книжечка, т. є. III-ій розділ «Довбні». 13-та вже майже готова, містить «Суспільно-політичні сторонництва в Німеччині» Шеля, стаття досить важко написана, та тільки ми дали її задля того, що в ній заміщені докладно програми німецьких соціал-демократів та Інтернаціоналу.

Лист з Кондратковським висилаю.

Прощайте! Здоровлю сердечно всіх товаришів!

Ів.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина. Т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 386.

Датується орієнтовно на підставі змісту листа (згадки про нові газети і журнали, які почнуть виходити з Нового року і ін.).

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 953.

«Слово» – щоденна газета, орган москвофільської партії, монархічно-клерикальне видання.

«Зоря» – літературно-громадський журнал. Виходив у Львові в 1880 – 1897 рр.

…має виходити якась літературна в Станіславі… – Йдеться про газету «Денниця, письмо літературно-наукове», виходила протягом 1880 р. двічі на місяць у Станіславі (Івано-Франківську) за редакцією І. Верхратського.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 226 – 227.