Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

10.04.1897 р. До А. Ю. Кримського

Львів 10/4 97

Дорогий друже!

Віки-вічисті не писав я до Вас – раз задля виборчої хапатні, а потім через слабість, що в самій найгарячішій хвилі звалила мене з ніг і досі ще не покинула до решти.

I кн[ижку] «Ж[итя] і сл[ова]» Вам було вислано зараз по виході, та, мабуть, пропала. Тепер я послав рекомендованою бандеролею, надіюсь, що одержите. 2 кн. вийде сими днями. За посилку книжок я не заплатив нічого, – прийдеться заплатити Вам на місці суму грошей.

Щодо «Крех[iвської] палеї», з Вами спорити не буду, бо я не філолог, та все-таки мені здається, що вона має деякі признаки южноруської мови, хоч головне тло її – північне. З такою думкою згоджується й Колесса. Я цікавий, що скаже російська] критика на моє видання.

«Колом[енської] палеї» вже вийшов вип[уск] II. Будьте ласкаві, напишіть у Москву, щоби мені його прислали.

Ваша статейка в обороні Чайч[енка] і Ком[ара] для «Ж. і сл.» не надається. Обширне спростування на принагідну і злобну увагу якогось Лепера (Ви знаєте, хто се?), надруковану не у нас – який інтерес для наших читачів? Тепер, коли Ви пішли в сотрудники «Буковини», думаю, що найліпше Вам буде там же звести полеміки з старим батьком Перебендею. Коли прикажете, я вишлю Вашу статтю «Буковині».

Не знаю, чи можна б Вас просити о яку працю для «Ж. і сл.». Я й не придумаю, о що таке міг би Вас просити, та Вам там видніше буде, що могли б злагодити. Я колись з інтересом читав в «Cosmopolis» статтю Вельгаузена про арабську літературу. Чи звісна Вам ся стаття? Що якби її перекласти та прислати Вам для пороблення доповнень? Цілую Вас і поздоровляю.

Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., т. 20, К., 1956 р., с. 570 – 571.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 88).

Я цікавий, що скаже російська критика на моє видання. – Йдеться про «Апокрифи і легенди з українських рукописів», т. 1, Львів, 1896.

Коломенської Палеї вже вийшов вип. II. – І. Франко має на увазі вид.: Палея толковая по списку, сделанному в г. Коломне, в 1406 г. Труд учеников Н, С. Тихонравова. Вып. І – II, М., 1892 – 1896.

Ваша статейка в обороні Чайченка і Комара… – Стаття А. Кримського була спрямована проти О. Кониського, який у газеті «Буковина» під псевдонімом «Лепер» негативно відгукнувся про «Словарь російсько-український» М. Уманця і А. Спілки (1893 – 1898).

Тепер, коли Ви пішли в сотрудники «Буковини»… – На замовлення редактора «Буковини» О. Маковея A. Кримський у 1897 р. надрукував у цій газеті кілька своїх «Листів з Сірії».

…звести полеміки з старим батьком «Перебендею». – Кониським Олександром Яковичем.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 90 – 91.