Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

19.11.1897 р. До Б. Д. Грінченка

Львів Львів, д[ня] 19/ХІ 97

Вельмишановний добродію!

Пишу до Вас іменем редакційного комітету «Літературно-наукового вісника», що з новим роком буде виходити у Львові замість «Зорі» і «Житя і слова» (звісно, з виключенням політики). Комітет бажав би зробити «Вісник» справжнім органом не тільки для підпирання літературної продукції, але також для вироблювання літературного смаку і розбуджування літературних інтересів серед нашої громади. Як до одинокого тепер літерат[урно]-наук[ового] видання на всьому обширі нашого краю комітет бажав би стягти до «Вісника» всі кращі сили нашої сучасної літератури, між котрими Ви, шановний добродію, стоїте в першому ряді.

Комітет поручив мені віднестися до Вас і просити у Вас не тільки творів белетристичних, але також і періодичного (щомісяця) огляду життя і письменства на Україні. Засилаю Вам при сьому проспект видання і додаю, що Ваші огляди мають бути тут ширші й повніші, ніж були в «Зорі»; в кожній книжці Ви можете мати місця до 1 листа друку. За ті огляди товариство на жадання платить гонорар, по 1 гульдену від друкованої сторони – се тому так мало, що наразі числить на дефіцит в сумі щонайменше 2 000 гульд. річно. Коли б паче чаянія діла «Вісника» пішли добре, а особливо коли б його сяк-так пускали і виписували в Росії, то, звісно, й авторський гонорар буде більший.

Я заговорив про сю справу для того, бо думаю, що товариство не має права жадати від Вас ані від кого затяжної періодичної роботи безплатно.

Я спізнився трохи з висилкою Вам отсього запрошення через те, що був тяжко хорий на очі, тож вибачте, коли воно не дійшло до Вас зараз в першій хвилі по зложенню плану видання.

Здоровлю Вас щиро.

Ваш Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Радянське літературознавство», 1982, № 8, с. 65 (публікація В. О. Дорошкевича та І. Т. Купріянова «Недруковані листи Івана Франка»).

Листування І. Франка з Б. Грінченком розпочалося в січні 1886 р. і тривало до смерті Б. Грінченка. Автографи чотирьох листів І. Франка до Б. Грінченка зберігаються в приватному архіві родини професора Київського університету Дорошкевича Олександра Костянтиновича (1889 – 1946). Фотокопії – в ІЛ і ЦНБ АН УРСР. 20 листів Б. Грінченка до І. Франка – в ІЛ.

Подається за автографом.

«Літературно-науковий вісник» – щомісячний художній, науковий і публіцистичний журнал, що почав виходити у Львові з 1898 р.

Засилаю Вам при сьому проспект видання. – Оголошення про випуск «Літературно-наукового вісника» з програмою майбутнього журналу було вміщене в газеті «Діло» від 27 жовтня (8 листопада) 1897 р. Пізніше газета друкувала це оголошення ще кілька разів (від 3/15, 10/22, 17/29 листопада).

…Ваші огляди мають бути тут ширші й повніші, ніж були в «Зорі»… – У «Зорі» Б. Грінченко систематично друкував рецензії на нові українські видання.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 94.