Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

2.12.1897 р. До Олени Пчілки

Львів 2 дек[абря] 1897 р.

Вельмишановна пані!

Обертаюся до Вас з поручения редакційного комітету «Літературно-наукового вісника», що з новим роком буде видаватися при Наук[овім] тов[аристві] ім. Шевченка у Львові, з просьбою, щоб Ви зволили й своїми літературними працями взяти участь у сему журналі. Посилаючи Вам цю [нерозб. – Ред.], я рівночасно звертаю Вашу увагу на те, що «Житє і слово» фактично вже тепер перестало виходити, і я лишився в великих довгах, і не знаю ще, коли здобудуся на видання ще хоч одної книжки, це би покінчило позачинані праці. Значить, «Вісник» лишиться від нового року одиноким огнищем нашої літературної продукції.

Я би просив Вас передати оцю саму просьбу Вашому синові д[обродієві] Михайлові Обачному, до котрого не обертаюся окремим листом раз для того, що не знаю його адреси, а на друге для того, що у мене болять очі, і я оце вже півтора місяці жию сліпуючи, та хоч пишу дещо і читаю супроти виразного заказу лікарів, все-таки мушу шанувати очі, тим більше, що болять.

Коли б Ви могли приєднати до співробітництва у «Віснику» ще декого з знайомих Вам укр[аїнських] писателів, то комітет певно був би Вам дуже вдячний. Особливо бажалось би мені бачити в ньому ім’я Дніпрової Чайки, котрої дзвінка ліра чогось замовкла.

Кланяюсь Вам низенько

Ваш щирий Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Літературний архів», 1930, кн. 3-4, с. 311 – 312 (публікація І. Ткаченка «Лист Ів. Франка до Олени Пчілки»).

Автограф невідомий.

Подається за першодруком.

Пчілка Олена (Ольга Петрівна Косач; 1849 – 1930) – українська письменниця, мати Лесі Українки.

Косач Михайло Петрович (1869 – 1903) – український вчений-фізик, письменник (виступав під псевдонімом Михайло Обачний).

Дніпрова Чайка (Василевська Людмила Олексіївна; 1861 – 1927) – українська письменниця.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 95 – 96.