Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Перший вінок»

Іван Франко

Під такою назвою вийшов український жіночий альманах, виданий коштом і старанням пані Наталі Кобринської та Олени Пчілки. Це досить об’ємна книжка (464 стор. 8-ки), в якій міститься 43 оригінальні белетристичні і наукові праці пера самих жінок-українок з Галичини і України.

З відомих уже в українській літературі авторок знаходимо тут пані Ганну Барвінок, яка дала дві новели з народного життя, пані Олену Пчілку (повість і два вірші), а також пані Кобринську, яка, крім двох новел, помістила в цьому альманахові цілий ряд публіцистичних статей про жіноче питання за кордоном і про стан та розвиток руських жінок у Галичині.

З авторок-початківців відзначимо Уляну Кравченко і К. Попович, які помістили кілька цілком вдалих поезій, Олену Бажанську, яка дала гарну новелу, Ісидору Навроцьку, Михайлину Рошкевич, Ольгу Левицьку, Ольгу Франко, Лесю Українку і талановиту поетку, яка приховується за псевдонімом .


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ.: Kurjer Lwowski, 1887, № 172, 23 червня, s. 5, без підп. У фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка зберігається комплект газети «Kurjer Lwowski» (№ 67296 III), у якому І. Франко власноруч позначив свої непідписані статті позначкою під ними I. F. зробленою червоним олівцем для М. Павлика, який укладав бібліографічний покажчик творів І. Франка під назвою «Спис творів Івана Франка» (вийшов 1898 р.). Є така позначка і під рецензією на «Перший вінок». Авторство: Павлик М. Спис творів Івана Франка… – С 45. Про авторство Франкових статей, опублікованих у газ. «Kurjer Lwowski», див.: Мороз М. О. До питання атрибуції творів Івана Франка в газеті «Kurjer Lwowski» // Питання текстології: Іван Франко. – К., 1983. – С. 188-216.

Подібну статтю під назвою «Перший вінок, жіночий альманах, виданий коштом і заходом Наталії Кобринської і Олени Пчілки» Франко надрукував у додатку до газети «Kraj» «Przegląd Literacki» (1887. – № 25. – 19.VI/1.VII. – S. 7, рубрика «Sprawozdania literackie») за підп.: Iw. Franko.

Альманах «Перший вінок» з’явився у Львові 1887 р. за активної допомоги І. Франка. Детальну оцінку йому І. Франко дав у праці «Нарис з історії української літератури до 1890 р.» (1910).

Подається за першодруком у перекладі.

Навроцька Ісидора (у заміжжі – Палій) – українська письменниця; сестра Володимира Навроцького, письменника, економіста-статистика. Альманах містить її оповідання «Попався в сіть».

Франко Ольга Федорівна (1864 – 1941) – українська громадська діячка, етнограф, видавець. Дружина І. Франка. У «Першому вінку» вміщено її розвідку «Карпатські бойки і їх родинне життя».

Дніпрова Чайка (справжнє прізвище – Людмила Олексіївна Василевська; 1861 – 1927) – українська письменниця, перекладачка, авторка багатьох оповідань, поезій у прозі, віршів.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 192 – 193.