Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Польський селянин в освітленні польської літератури

Іван Франко

(«Placówka», Powieść Bolesława Prusa. Warszawa. 1886)


Примітки

Вперше під назвою «Chłop polski w świetle poezji polskiej (Placówka, powieść Bolesława Prusa)» надруковано польською мовою в журн. «Ruch», 1887, № 9, 1 травня, с. 278 – 280; № 10, 15 травня, с. 306 – 309; № 11, 1 червня, с. 344 – 348; № 12, 25 червня, с. 375 – 376; № 13, 1 липня, с. 409 – 411.

В журналі «Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury, sztuk», 1887, № 25, 10 (11) травня, с. 298, суспільно-художньому тижневику прогресивного напряму, що виходив у Варшаві 1866 – 1905 рр., було вміщено відгук на першу частину статті. Автор відгуку закидає І. Франкові неповне висвітлення теми на тій підставі, що в статті говориться переважно про зображення в польській літературі тільки польського селянина. В журналі «Ruch» (Львів, 1887, № 11, с. 352) І. Франко опублікував відповідь на цей відгук, в якій підкреслив, що зовсім не ставив завданням подати повну історію зображення селян у польській літературі.

Подається за першодруком у перекладі. Назви розділів додано в нашому е-виданні. У Франка розділи мали тільки римську нумерацію.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 27, с. 66 – 94.