Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Еварницький. Запоріжжя в археологічних пам’ятках і народних легендах

Іван Франко

Д. И. Эварницкий. Запорожье в остатках старины и преданиях народа. С 55 рисунками и 7 планами. 2 томи. Петербург, 1888 р.

У передмові сам автор так визначає характер своєї роботи:

Ця праця є наслідком восьмирічних подорожей по давніх володіннях запорозьких козаків. Зібрані в цей час відомості мають характер історичних, археологічних і топографічних даних про Запоріжжя взагалі. Читач не знайде тут повної, систематично викладеної історії запорозьких козаків, а лише окремі епізоди і короткі згадки про загальну історію (!).

За наміром автора ця праця призначена не лише (точніше не стільки) для спеціалістів, а й для ширшої публіки і тому замість систематичного і наукового виконання хоча б тільки вищезгаданої скромної програми автор розповідає про свою тему у формі опису подорожі, переплітаючи між собою в кожному окремому розділі найрізноманітніші питання: і історичні ремінісценції, описи місцевостей і природи, неодноразово витримані в більш поетичному і сентиментальному, ніж науковому тоні, і описи старожитностей і запорізьких пам’яток, і свої розмови з зустрінутими під час подорожі людьми, із старими людьми, які пам’ятають давні часи, і навіть з колоністами-німцями, які майже нічого не пам’ятають. Такий спосіб викладу найменше придатний для того, щоб дати нам ясне уявлення про тему, яку автор хоче показати, хоч матеріал, що його мав автор для цієї роботи, є дійсно цінним. Зібрані автором з уст народу пісні про Запоріжжя (в кількості 1000), як і не відомі досі документи (в кількості 70), не були вміщені в теперішньому виданні, а будуть видані окремо.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в журналі «Kwartalnik historyczny», 1889 р., № 2, с. 332 – 333.

Подається в перекладі за першодруком.

Зібрані автором з уст народу пісні про Запоріжжя… будуть видані окремо. – Значну частину історичних пісень Д. Яворницький опублікував у книжці «Малороссийские народные песни, собранные в 1878 – 1905 гг.», Екатеринослав, 1906.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 27, с. 333.