Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Андрю Діксон Уайт. Розвій поглядів на вселенну

Іван Франко

З англійського переклав Іван Петрушевич (Літературно-наукова бібліотека. С II. Ч. 137 – 138). Львів, 1906. Накладом «Укр[аїнсько)-руської видавничої спілки». З друкарні Наук[ового] тов[ариства] ім. Шевченка. Ст. 160, 16°. Ціна 90 сот.

Се початковий розділ першого тому Уайтової книги про боротьбу віри з розумом, і виставлено в ньому те, що ми б назвали розвоєм еволюційних думок у історії людськості.

На думку американського вченого, ті еволюційні погляди зовсім не нові, а сягають так само, як противні, еманаційні погляди, прастарих часів, можна сказати, початків людської цивілізації. Щоправда, не маючи точного, наукового мотивування, вони довго не могли лягти в основу світогляду ширшої громади і лишалися власністю немногих виємкових одиниць, були заборонювані та переслідувані, особливо тоді, коли еманаційні теорії, по яким кожний об’яв у природі, кожний твір випливає безпосередньо з акту Божої волі і з Божої творчості, зробився основою т[ак] зв[аних] об’явлених релігій.

Друга часть розвідки присвячена спеціально дарвінізмові і його побідному походові в XIX віці і читається просто з драматичним зацікавленням.


Примітки

Вперше надруковано в журн.: ЛНВ. – 1906. – Т. 36. – Кн. 12. – С. 503, за підп.: І. Ф.

Подається за першодруком.

Уайт Ендрю-Діксон (1832 – 1918) – американський історик, співзасновник вільного університету Корнеля, професор Мічіганського університету, автор популярної книжки «Боротьба науки з теологією у християнстві» (1896), котра мала широкий резонанс у наукових колах світу.

Дарвінізм – еволюційне вчення про походження видів тварин і рослин шляхом природного добору, основоположником якого є англійський природодослідник Чарлз Дарвін (1809 – 1882).

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 671 – 672.