Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) volkes

Іван Франко

von Michael Hrusevskyj, о. Professor in Lemberg. І. Band. Urgeschichte des landes und des volkes. Anfänge des kijever staates, autorisierte übersetzung aus der zweiten ukrainischen ausgabe. – Kommissionsverlag B. G. Teubner in Leipzig, 1906. S. XVIII + 754, 8°. Ціна 21 кор.

Отсе видання – се перший рішучий крок нашої наукової праці на широкий світ, перша проба познайомити якнайширші круги західноєвропейських спеціалістів із здобутками нової російської і спеціально української історіографії.

«Історії України» проф. Грушевського своїм широко зачеркненим планом, солідністю свого виконання і величезним багатством визисканого та критично проробленого матеріалу якнайбільше надається до зацікавлення спеціалістів первопочинами нашої історії.

При тім усі добрі прикмети руського оригіналу лишаються й при перекладі, так що і для неспеціаліста головний текст являється цікавою лектурою, коли численні ноти та екскурси вводять нас у робітню фахового історика.


Примітки

Вперше надруковано в журн.: ЛНВ. – 1906. – Т. 33. – Кн. 3. – С. 595, за підп.: І. Ф. Для цього видання І. Франко склав індекс [предметний покажчик] (Літературна спадщина. – 1956. – Т. 1. – С 484).

Подається за першодруком.

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 656.