Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Заява

Іван Франко

Прочитавши в ч. 7 «Зеркала» адресований до мене вірш під загальним титулом «Присвяти», заявляю:

1) моя драма «Учитель» ніколи не була конкурсовою і була безпосередньо від мене куплена виділом «Руської бесіди» за звичайний гонорар;

2) прочитавши кинений мені в тім вірші закид про «вибрання» теми моєї драми від німців, спеціально з якогось «Pfarrera» (a posteriori я довідався, що се має бути драма Анценгрубера «Der Pfarrer von Kirchfeld»), я зараз запросив компетентні люди, щоб прочитали сю драму, порівняли її з моїм «Учителем», і постараюся, щоб результат того порівняння був опублікований;

3) не дожидаючи того результату, заявляю тут під словом честі, що драми «Der Pfarrer von Kirchfeld» я досі ані в перекладі, ані в оригіналі не читав, ані на сцені виставленої не бачив, ані навіть не читав переповіді її змісту, так що про її зміст і будову не маю ніякого поняття.

У Львові, д[ня] 6 квітня 1906 р.


Примітки

Вперше надруковано в газ.: Зеркало. – 1906. – № 177. – 1.V. – С. 7, за підп.: Іван Франко. Друкувалося у вид.: Франко І. Про театр і драматургію. – К., 1955. – С. 181.

Подається за першодруком.

Прочитавши в ч. 7 «Зеркала» адресований до мене вірш під загальним титулом «Присвяти»… – Йдеться про вірш «Франкові» (Зеркало. – 1906. – № 175 (7). – 1. IV. – С. 3), опублікований без підпису:

Гей, хто на світі кращу долю має,

Як той, хто пише конкурсові драми?

Концепції клятим німцям «вибирає»,

З «Pfarrera» робить «Вчителя» часами

І без женади драму відбиває!

Гей, хто на світі кращу долю має!

Анценгрубер Людвіг (1839 – 1889) – австрійський драматург і прозаїк. П’єса «Der Pfarrer von Kirchfeld» («Священик із Кірхфельду», 1870) – дебютний твір письменника.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 663.