Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Маніпулянтка

Іван Франко

Львів, у червні 1888 р.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою під заголовком «Manipulantka» в газ. «Kurjer Lwowski», 1888, № 197 – 202 від 17 – 22 липня; № 204 – 209 від 24 – 29 липня; № 211 від 31 липня.

Українською мовою вперше надруковано у збірці «В поті чола». Львів, 1890, с. 207 – 266. Твір має дату написання: «Львів, у червні 1888 р.».

Порівняно з польським першодруком український текст оповідання доповнено новими описами, уточненнями. Особливо поширений X розділ, до якого включено ряд нових епізодів (сцена з листом, остання розмова Целіни з Темницьким). Ім’я героїні в польському тексті – Зося, в українському – Целя.

Передруковано у «Збірнику творів», т. 2. К., 1903, с. 117 – 202, та у збірці «Маніпулянтка й інші оповідання», що вийшла у Львові двома виданнями в 1904 та 1906 рр.

У тексті твору зі збірки «Маніпулянтка й інші оповідання» автор зробив деякі зміни порівняно з українським його першодруком: «стоячого», «цвітучої» виправлено на «що стояв», «що цвіла», «єї» на «її», «міні» на «мені», «котра» на «що», «йім» на «їм», «єго» на «його», «помимо» на «невважаючи на» та ін.

Російською мовою надруковано у виданні: Ив. Франко. В поте лица. Очерки из жизни рабочего люда. Спб., 1903, під заголовком «Манипулянтка» (с. 261 – 324).

Подається за збіркою: «Маніпулянтка й інші оповідання». Львів, 1906, с. 1 – 107. В нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви для орієнтації у змісті. У Франка вони мали тільки римську нумерацію.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 18, с. 33 – 88.