Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

6. «Де не лилися ви в нашій бувальщині…»

Іван Франко

Де не лилися ви в нашій бувальщині,

Де, в які дні, в які ночі –

Чи в половеччині, чи то в князівській удальщині,

Чи то в козаччині, лядщині, ханщині, панщині, –

Руськії сльози жіночі!

Скільки сердець розривалось, ридаючи,

Скільки зв’ялили страждання!

А як же мало таких, що міцніли, складаючи

Слово до слова, в безсмертних піснях виливаючи

Тисячолітні ридання!

Слухаю, сестри, тих ваших пісень сумовитих,

Слухаю й скорбно міркую:

Скільки сердець тих розбитих, могил тих розритих,

Жалощів скільки неситих, сліз вийшло пролитих

На одну пісню такую?


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Літературно-науковий вісник», 1902, кн. 5, с. 100, під заголовком «Жены роусськія восплакашася».

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 3, с. 153.