Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Світ дрімає. Блідолиций…»

Іван Франко

Варіанти тексту

Опис варіантів

Світ дрімає. Блідолиций

Місяць задрімав над ним, –

Знать, замкнули в небі двері

І поснулося святим.

Тож все горе світовеє,

Що від сонних утекло,

На мою безсонну душу

Мов горою налягло.

23 сент[ября] 1880


Примітки

Вперше надруковано у кн.: «З вершин і низин», 1893, с. 33. Збереглися три автографи, які текстуально не різняться між собою: № 190, с. 16 – чорновий запис у нотатнику, входить до циклу творів, що не має назви (його складають поезії «Ой погляну я на поле…», «Світ дрімає. Блідолиций…», «Що ж, мій грунтик божов волею…»; № 231, с. 8 – чистовий запис циклу, з іншою послідовністю творів і назвою «Галицькі образки»; № 232, с. 62 – належить до добірки поезій під назвою «Думки». Цю добірку Франко уклав в останні роки життя, переглядаючи свої рукописи «з літ молодості» і пізніших часів. Під текстом зроблено примітку: «Написано в р. 1879, досі не друковано». (Такий же характер мають примітки і до інших поезій добірки: «Ой погляну я на поле», «У безсонну ніченьку», «Еге, небоже!..»). Тексти автографів різняться від першодруку.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 1, с. 47.