Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

08.1875 р. До О. М. Рошкевич

Серпень 1875 р. Львів

Verzeihen Sie, dass ich diese Gelegenheit ergreife, um Ihnen einige Worte zu schreiben, da ich entweder keine Kühnheit, oder keine Gelegenheit habe sie Ihnen offen zu sagen! Sie halten mich gewiss für ungetreu, nachdem Sie von Ihrem Bruder jene Drohobyczer Scherze gehört haben, – aber, mein Gott, wie soll ich Ihnen versichern, wie soll ich schwören, dass ich Sie keinen Augenblick vergessen habe, noch vergessen werde? Seien Sie gewiss, dass wo ich auch immer sein werde, in Lemberg oder in Wien, Sie immer der Leitstern meiner Handlungen, das Ziel, zu dem ich durch Arbeit, Treue und Ehrlichkeit strebe, bleiben werden! Aber manchmals bemächtigt sich ein schwerer Kummer meiner Seele, den ich nicht los werden kann: ich zweifle noch an meinem Glück! O, seien Sie gütig, lösen Sie meinen Zweifel, giessen Sie neue Hoffnung in mein Herz, das Ihnen immer angehört aż do śmierci naszej!

Вибачте, що користуюсь цією нагодою, щоб написати Вам кілька слів, бо у мене немає ні іншої можливості, ні мужності сказати їх Вам відкрито! Ви, певне, сумніваєтесь у моїй вірності після отих дрогобицьких жартів, які ви почули від свого брата, але, боже мій, як мені запевнити Вас, чим заприсягтися, що я ні на мить не забував і не забуду Вас? Клянуся, що де б я не був, у Львові чи у Відні, Ви завше зостанетесь для мене провідною зорею моїх діянь, метою, до якої я прагну своєю працею, вірністю й чесністю. Та іноді мою душу охоплює невимовна туга, якої ніяк не можу позбутися: я все ще сумніваюсь у своєму щасті! О, будьте ласкаві, розвійте мій сумнів, наповніть новою надією моє серце, яке належить Вам довіку, aż do śmierci naszej!


Примітки

Вперше надруковано: Іван Франко. Статті і матеріали, зб. 5, с. 26 – 27.

Дату не встановлено. Із тексту видно, що лист написано влітку, очевидно, в серпні, під час перебування І. Франка в Лолині, куди він поїхав після іспитів. Іспит на атестат зрілості відбувся 27 липня 1875 р.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1184 (невеличка картка, написана німецькою мовою, закінчення – польською).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 38.