Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

28.12.1885 р. До М. П. Драгоманова

Львів Д[ня] 28.ХІІ 1885

Ласкавий добродію!

Лист Ваш одержав. Листок до «Киевской стар[ины]» вислав вчора, а посилку шлю нині, та не під бандеролею (бо так у нас не можна), а в пачці.

Лист Ваш дуже мене засмутив. Справді, страшне мусить бути положення, в котрім такий могучий дух, як Ваш, міг так угнутися, так ослабнути, так зневіритися в людях і в самім собі. Я боюсь приступати до Вас з банальними словами потіхи і заохоти, бо сам з досвіду знаю, що такі слова в тяжку хвилю далеко не полекша, а так щось мов цукрова вода, завдана замість лікарства. Як я бажав би Вам помогти, хоч капельку вменшити того горя, котрим так проболіли Ваші слова.

Рівночасно з сим листом я висилаю три листи на Вкраїну: до Вашої сестри, до Трегубова і до Ант[оновича]. Невже ж таки вони можуть дати Вам пропадати, взявши на себе зглядом Вас обов’язок? Я не знаю, які були ті обов’язки, але пригадаю їм се з Ваших слів. А спеціально до Вашої сестри я (простіть на слові) маю невеличкий жаль. Хоч Ви й кажете, що вона, чим може запомагає Вас, але мені здається, що се говорить більше Ваше братерське чуття, – та ні, не буду кінчати сього речення.

Щодо «Зорі» не налягаю на Вас. Цур їм – і редакторам, і властителям! Свині вони, і більш нічого, і не стоїть запомагати їх. Побачимо, що буде.

Засилаю Вам щирий привіт і поздоровлення.

Ваш Іван Франко.

Д[ня] 28.ХІІ 1885

Чи Окуневський був уже у Вас, чи ще ні?


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України. Т. 1. Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928 р., с. 144.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1348.

Лист Ваш… – Мається на увазі лист М. Драгоманова від 23 – 25 грудня 1885 р. [див. Матеріали для культурної й громадської історії Західної України. Т. 1. Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928 р., с. 143 – 144]

Листок до «Киевской старины» вислав вчора, а посилку шлю нині… – М. Драгоманов надіслав І. Франкові свій лист і статтю, які належало направити в «Киевскую старину».

… страшне мусить бути положення, в котрім такий могучий дух, як Ваш, міг так угнутися… – М. Драгоманов переживав матеріальну скруту.

Щодо «Зорі» не налягаю на Вас – У листі до І. Франка (без дати) М. Драгоманов писав: «Про свою роботу для «Зорі» тепер нічого не можу сказати. Прийнявся було за перегляд, та бачу, що треба майже все перемінити… А я страшно втомлений».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 590.