Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

13.06.1900 р. До Адольфа Черного

Львів 13/VI 900

Шановний друже!

Даруйте ласкаво, що надуживав Вашої терпеливості і не відписував Вам досі. Я дуже зайнятий і такий змучений, як собака по полюванні, і закинув усяку кореспонденцію. Посилаю Вам початок справоздання про нашу літературу за 1899 р. Завтра вишлю решту. Прошу прислати коректу. Сього року буду мати вакації і надіюсь написати Вам дещо більше, а тепер щиро стискаю руку.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 1260).

Автограф зберігається у приватному архіві проф. Й. Добіаша в Празі.

…не відписував вам досі… – У листі від 2 травня 1900 р. А. Черни зауважував, що не отримав від І. Франка ні обіцяної статті, ні відповідей на свої прохання («Зв’язки Івана Франка з чехами та словаками», с. 567 – 568).

…початок справоздання про нашу літературу за 1899 р. – Йдеться про огляд «Українська література за 1899 р.», опублікований чеською мовою в журналі «Slovanský Přehled» (1900, № 10, с. 475 – 480).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 151 – 152.