Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

18.12.1900 р. До Адольфа Черного

Львів 18/ХІІ 900

Шановний друже!

Посилаю Вам коректу.

Рівночасно прошу Вас дві речі: зарядіть, щоб накладець «Slov[anského] Přehledu» не висилав мені двох екземплярів. Ви висилаєте мені один, а від накладця дістаю другий, за який треба платити. Сього мені не треба. Прислані досі книжки від 1-ої сього р. я зверну йому сими днями.

А друге: гонорар, який би прийшовся мені за отсю статтю, будьте ласкаві взяти і обернути ось як: купіть мені коротеньку, а добру, річеву біографію Гавлічка (може, зошит Оттового словника, де була біографія) і пришліть. А крім того, винайдіть Гавлічків портрет, коли можна з подобизною його підпису (певно, є десь готове кліше) в форматі Вашої «Bibl[ioték’y] světové poesie» і веліть-таки в Празі на мій рахунок на картонику відбити 1500 екземплярів і пришліть мені. Я викінчую переклад Гавлічкових поезій і хотів би дати до них біографію і портрет. Дуже Вам буду вдячний за сю прислугу.

Сердечно стискаю руку і бажаю Вам усього найкращого з Новим роком. Може бути, що сеї зими буду в Празі, то будемо могли відновити особисту, на жаль, лише хвилеву знайомість.

Ваш Ів. Франко


Примітки

Вперше надруковано: «Жовтень», 1956, № 4, с. 89 (публікація Ю. Мольнара та М. Мундяк «Листи Івана Франка до чеських учених і письменників»).

Автограф листа зберігається в Літературному архіві Празького національного музею (Страгов).

Подається за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 1263).

…Посилаю Вам коректу. – Коректурний відбиток статті «Přehled literatur slovankých za r. 1899. Ukrajinsko-ruská».

…зошит Оттового словника…. – І. Франко мае на увазі видання: Ottův slovnik naučný. Прага, т. X, 1896, в якому на с. 986 – 991 надрукована стаття про К. Гавлічека-Боровського (підписана криптонімом «KT»).

…хотів би дати до них біографію і портрет. – Видана І. Франком збірка: Гавлічек-Боровський Карел. Вибір поезій (Львів, 1901) відкривалася листом І. Франка до Т. Масарика, його статтею про К. Гавлічека-Боровського та портретом чеського поета.

Може бути, що сеї зими буду в Празі… – взимку 1901 р. І. Франко не був у Празі.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 161.