Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

6.11.1900 р. До М. Ф. Сумцова

Львів Львів, Крижова, 12, 6/ХI 900

Високоповажаний добродію пане професор!

Позвольте, щоб поперед усього я висловив Вам свої – хоч припізнені, але щирі – бажання по поводу ювілею Вашої 25-літньої, так многоплодної і різносторонньої ученої діяльності. На жаль, нас у Галичині ніхто не завідомив про намір Ваших харківських приятелів святкувати сей ювілей, до якого і ми всі, що здавна знаємо і цінимо Ваші праці і, можна сказати, по них не раз училися розуміти нашу давнішу літературу, були б радо прилучилися. Щодо мене самого, то Ваша прекрасна монографія про Лазаря Барановича була одним із перших імпульсів до докладнішого студіювання нашої старшої літератури, бо мій професор, пок. Огоновський. і сам не читав і не знав тих творів, і інших радше знеохочував, ніж заохочував до їх читання. Нехай же Вам, вельмишановний добродію, не забракне сили і внутрішнього огню, ще й дальших 25 літ орати той широкий переліг, на якому Ви вже тепер являєтесь одним із найплідніших робітників!

А тепер дозвольте подякувати Вам за Вашу гарну книгу про Леонарда да Вінчі, якої присилкою Ви вшанували мене. Кланяючись Вам низенько і поздоровляючи, щиро пишусь

Ваш Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., т. 20, К., 1956 р., с. 589. Подається за автографом (ЦДІА УРСР в Києві, фонд М. Сумцова, 2052, № 1256).

Ваша прекрасна монографія… – праця «Лазарь Баранович» (Харків, 1885).

…книгу про Леонардо да Вінчі… – Йдеться про дослідження М. Сумцова «Леонардо да Винчи» (Харків, 1900). Зберігається в бібліотеці І. Франка (№ 3649).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 159.