Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

10.1900 р. До А. Ю. Кримського

Жовтень 1900 р. Львів

Дорогий друже!

Багато води утекло, як ми обмінялися з Вами останніми листами, і по обох нас від того часу проїхало чимало горя. Звістка про Ваше погане здоров’я зажурила мене дуже. Що ж се буде з нас, коли з нашими найліпшими, молодими людьми таке діється! У мене також клопіт, моя жінка тяжко недужа. У неї літом була руптура, яку оперовано щасливо, а тепер проявилося божевілля на тлі зразу еротичнім, а потім релігійнім. Правда, їй тепер уже ліпше (вона живе в Коломиї в домі одного знайомого лікаря), але що ся хвороба у ній фамільна, а організм її дуже утлий і вичерпаний, то я боюсь, що поліпшення буде тільки хвилеве. Сей останній припадок у зв’язку з тисячними іншими прикростями страшенно прибив мене, і я іноді й сам почуваю страх, що збожеволію.

Вибачайте, що не вислав Вам екземпляра своїх нових віршів, але, їй-богу, у мене самого нема ані однісінького. Злидні змусили мене продати весь наклад за 120 гульд., які прийшлось видати на те, щоб жінка мала вигоду в шпиталю, і за операцію. Я позволив собі присвятити Вам у новій книжечці свою поемку «Іван Вишенський» – се Вам мій реванш за Ваше «істребленіє» моєї книжки про Вишенського в «К[иевской] ст[арине]» – «істребленіє», котре я недавно прочитав зовсім спокійно і за котре зовсім не маю причини сердитись на Вас.

Удаюсь до Вас з просьбою, хоч, може, се з мого боку й свинство надуживати Вашого часу й здоров’я. Мене знов понесло в орієнт, і я написав поему «Коваль Бассім» на основі арабської казки, поміщеної в збірці «Тисяча і один день» і виданої також окремо (колись у Відні я читав лейденське видання тексту арабського з французьким перекладом: «Le forgeron Bassim», вид. коло 1875 р., але робив свою поему на основі німецького «Tausend und ein Tag», Prenzlau, 1836, т. XI).

Пригадуючи собі Ваш інтересний розбір моїх «Абу-Касимових капців» (скажу en passant), зроблених на основі сього самого німецького видання), я подумав собі, чи не попросити б Вас написати коротеньку передмову до моєї поеми, що незабаром вийде окремою книжкою в виданнях Спілки? Не мені говорити Вам, що би мало бути в тій передмові, та я уявляю собі, що слід би в ній для нашої публіки розповісти коротко й популярно про початок арабських повістей, про великі цикли казок і новел, що ввійшли з часом у склад «Тисяча одної ночі» і «Тисяча одного дня», і спеціально, що Вам звісно про історію новели про Бассіма. Я думаю, що все те можна вигідно сказати на 1 аркуші друку вроді моїх передмов до Шекспірових драм.

Розуміється, коли Вам годі буде так на грудень написати таку передмову, то книжка вийде без неї; коли ж би Ви згодилися, то донесіть кореспонденткою, і я зараз вишлю Вам видрукувані досі аркуші (стор. 1 – 80). Поема друкується шматочками в «Свободі», і до грудня надіюсь докінчити її. З 12 пісень, із яких складається цілість, досі надруковано 10. Мені дуже було б любо, якби Ви знайшли час і спромогу зробити таку передмову. Здоровлю Вас щиро.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., т. 20, К., 1956 р., с. 587 – 589.

Датується на підставі змісту – згадки про хворобу дружини І. Франка та про її перебування в Коломиї. Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 96).

…в домі одного знайомого лікаря… – O. Франко перебувала під наглядом лікаря Володимира Йосафатовича Кобринського (1858 – 1940), який підтримував товариські стосунки з І. Франком.

Збереглося десять листів В. Кобринського до І. Франка (ІЛ, ф. 3, № 1631).

своїх нових віршів… – Йдеться про збірку І. Франка «Із днів журби» (Львів, 1900).

…Ваше «істребленіє» моєї книжки про Вишенського… – Йдеться про рецензію А. Ю. Кримського на працю І. Франка «Іван Вишенський і його твори» (Львів, 1895), надруковану в «Киевской старине» (1895, № 9 – 10).

…я написав поему «Коваль Бассім»… – Поема надрукована 1900 р. у львівській газеті «Свобода» (№ 1 – 6, 16 – 18, 21 – 25, 27 – 36, 38 – 40, 47, 49 – 52). Окремою книжкою вийшла 1901 р. у Львові.

Про історію написання поеми «Коваль Бассім» та її джерела І. Франко говорить у передмові до твору (див. т. 5 цього видання). «Tausend und ein Tag…» – повна назва збірки: Tausend und ein Tag. Morgenländische Erzählungen, aus dem Persischen, Türkischen und Arabischen nach Petits de la Croix, Galland, Gardonne, Gravis und Gazotte, der Grafen Gaylus und anderen übersetzt von F. H. von dem Hagen. Zweite wohlfeilere Ausgabe. Prenzlau, 1835.

… лейденське видання тексту… – Landberg C. «», Лейден, 1888.

…Ваш інтересний розбір моїх «Абу-Касимових капців…» – Рецензія А. Кримського надрукована в журналі «Зоря» (1896, № 19, 20). Ввійшла до видання: Кримський А. Ю. Твори в п’яти томах, т. II. К., 1972, с. 456 – 467.

…передмову до моєї поеми… – Передмови до поеми І. Франка «Коваль Бассім» А. Кримський з невідомих причин не написав. Окреме видання цієї поеми відкривається «Переднім словом» самого автора.

«Свобода» – щотижнева газета, орган Українського національного об’єднання у Львові. Виходила протягом 1897 – 1918 рр.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 157 – 159.