Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Географічний покажчик

Іван Франко

В оригінальному виданні список скорочень географічних назв подано чотири рази: Етнографічний збірник, 1901 р., т. 10, с. 2 – 8 (разом з переліком літератури); 1905 р., т. 16, с. 12 – 16; 1908 р., т. 24, с. 6 – 10; 1910 р., т. 28, с. 5 – 8.

В нашому е-перевиданні ці переліки об’єднано, видалено дублікати. Також зроблено наступні зміни:

1. Всі назви населених пунктів подано повністю.

2. До однакових назв додано першу літеру повіту, в якому знаходилось село.

3. Додано вказівки на розміщення населених пунктів за сучасним адміністративним поділом (але райони вказано за поділом, який діяв у 1962 – 2020 рр.), а також підраховано число згадок.