Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Із старих рукописів

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Житє і слово»:

1. «Соломон і чорти в бочці», 1894, т. 1, кн. 1, с. 136 – 140;

2. «Апокриф про дітство Ісусове», 1894, т. 1, кн. 2, с. 222 – 233;

3. «Вандрівка богородиці по пеклі», 1894, т. 2, кн. 4, с. 81 – 88, та кн. 5, с. 224 – 237;

4. «Слово о сотвореню ангел и архангел и о прочіих безплотных силах»; 5. «Слово о Сивидлі пророчици и о Давиди цару», 1895, т. 3, кн. 1, с. 137 – 142;

6. «Св. Василій і Евладій», 1895, т. 3, кн. 2, с. 307 – 312;

7. «Зразок релігійної сатири: песій піст», 1895, т. 3, кн. 3, с. 469 – 473.

З цього дослідження деякі тексти давніх рукописів були використані І. Франком у пізнішій праці «Апокрифи і легенди з українських рукописів»:

1) «Слово о сотвореню ангел и архангел и о прочіих безплотних силах», т. І, Львів, 1896, с. 14;

2) «Слово о Сивидлѣ пророчиця и о Давидѣ цару», т. І, Львів, 1896, с. 277 – 278;

3) «Сказание о царю Соломонѣ, како закопа бѣси во единой дельвѣ тмами тем, тисящами тисящ», т. І, Львів, 1896, с. 291 – 293;

4) «Слово человеческое о младствѣ Ісус Христѣ царском», т. II, Львів, 1899, с. 159 – 163 (тут нумерація параграфів у порівнянні з текстом журн. «Житє і слово» не збігається);

5) «Слово о господѣ нашем Ісус Христѣ, како играяся со дѣтми жидовскими и сотворив 22 птиц», т. II, 1899, с. 169 – 172 (тут кількість параграфів у порівнянні з текстом «Житя і слова» не збігається);

6) «Хожденіє богородиці по муках», т. IV, 1906, с. 135 – 153. В архіві І. Франка (ф. 3, № 4720, 4760) зберігаються збірки давніх рукописів, у яких є оповідання, наведені І. Франком у цій праці.

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 29, с. 348 – 402.