Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Шевченко героєм польської революційної легенди

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Зоря», 1886, № 6, с. 102 – 103.

Варіант цієї статті російською мовою І. Франко приготував для журналу «Киевская старина», який довго пролежав в редакції, але так і не був надрукований (див. лист І. Франка до М. Драгоманова від 11 – 19 березня 1894 р.). Закінчення російського варіанту за підписом «Мирон» зберігається в архіві письменника (ф. 3, № 1609, с 189 – 195). В автографі є поправки невідомою рукою червоним чорнилом; крім правок суто стилістичного характеру, в тексті послідовно викреслено слово «революційний».

У 1891 р. І. Франко мав намір надрукувати новий варіант цієї статті в спеціальному шевченківському номері журналу «Зоря». У листі до Василя Лукича від 19 січня 1891 р. він писав:

«Коли буду мати час, то постараюсь для шевченківського н[омера] злагодити тобі статтю «Шевченко героєм польської революційної легенди», або коли вона тобі не в лад, то другу – «Шевченко і попередня література українська». Напиши, котру з сих двох статей волиш; перша у мене майже готова, для другої треба ще збирати матеріал…».

Проте жодна з названих статей у шевченківському номері «Зорі» не з’явилась.

1894 р. І. Франко знову повертається до цієї статті. Новий, значно поширений варіант він публікує в журналі «Житє і слово» (1894, т. 1, кн. 3, с. 378 – 402). На появу цієї статті відгукнувся М. Драгоманов («Житє і слово», 1894, т. 2, кн. 4, с. 159 – 160).

Через кілька років І. Франко ще раз переглянув текст статті 1894 р., зважив на деякі зауваження М. Драгоманова, вніс окремі уточнення, зробив поправки переважно стилістичного характеру, додав передмову.

«Шевченко героєм польської…

Стаття була видана окремою книжечкою в серії «Літературно-наукова бібліотека», № 19, Львів, 1901. Текст праці зазнав значного цензурного втручання. Були вилучені політично загострені уривки на сторінках 45, 50, 62, 63, 64. До частини тиражу була додана «Інтерпеляція посла Брайтера і товаришів до його ексцеленції пана міністра правосуддя в справі конфіскати літературно-історичної брошури д-ра Івана Франка п[ід] з[аголовком] «Шевченко героєм польської революційної легенди», в якій повністю наводяться вилучені місця. Це дало можливість відновити сконфіскований текст статті.

Подається за виданням 1901 р. з відновленням цензурних купюр, які беруться у квадратові дужки.

Василь Лукич (псевдонім Левицького Володимира Лукича; 1856 – 1938) – український літературно-громадський діяч; у 1890 – 1896 рр. – редактор журналу «Зоря».

«Літературно-наукова бібліотека» – серія науково-популярних видань (1901 – 1917), що здійснювалась видавничою організацією «Українсько-руська видавнича спілка». До 1912 р. головними працівниками і редакторами її були І. Франко та В. Гнатюк.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 29, с. 210 – 248.