Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

2. Твори Івана Вишенського

Іван Франко

Докладний критичний розбір творів Вишенського представляє нині велику трудність, а особливо ві Львові, де не існують або не доступні ті давні видання, книги та рукописні збірники, котрі могли служити лектурою для нашого автора і могли впливати на нього як взірці літературні. Ми не сумніваємось, що, маючи під рукою ті речі, ми могли би вияснити багато подробиць, котрі тепер, за недостачею матеріалів, мусять лишитися невиясненими або навіть не зазначеними, та все-таки думаємо, що помимо всяких труднощів до такого розбору конче треба взятися, бо без нього всякі виводи про автора, його життя і значення, про історичну і літературну вартість його писань будуть не більше як хиткими здогадами або грімкими фразами. При недостаточності матеріалів, якими тут розпоряджаємо, годі нам обійтися без гіпотез, може, без многих помилок і поспішних заключень, та все-таки надіємось, що нам удасться найти й не одно здорове зерно, розсвітати не одну темну точку, а принаймі вказати стежку дальшим дослідам. А там – faciant meliora potentes.


Примітки

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 30, с. 40 – 177.