Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Іпатій Потій як церковний письменник

Іван Франко

Д-р Іван Франко (у Історичному т[оварист]ві 19.1.1895) мав лекцію на тему: «Про Іпатія Потія як церковного письменника».

Зазначивши у вступі відносну занедбаність літературних праць Потія у нашому столітті і їх важливість для кращого пізнання і оцінки цієї непересічної особистості, лектор розповів про життя Потія у світському стані аж до 1593 року, виправляючи різні неточності і хиби дотеперішніх біографів (Кишки, Сапіги, Вишневського, Трипольського). Згадавши лише побіжно про найголовніші факти пізнішого життя Потія, доповідач перейшов до творів, що залишилися після нього.

Він поділив їх на три категорії: листи, історико-полемічні трактати і проповіді. Незважаючи на приватний характер листів Потія, деякі з них, що стосуються справи унії, були надруковані за його життя у творах «Апокрисис» Бронського і «Antirrhesis»; зараз опублікована значно більша їх кількість. Лектор охарактеризував спосіб писання Потія, наводячи уривки з даних листів, які стосуються як публічних, так і приватних справ.

Далі перерахував трактати, друковані за життя Потія, котрі з більшою чи меншою певністю йому приписуються, а саме: «Унія греків із Римом», український твір, виданий 1595 року в Вільні; «Календар римський новий», українською мовою 1595 р. у Римі; «Antirrhesis» українською і польською у Вільні 1598 року; «Права і привілеї, що затверджують унію» у Вільні, ймовірно, близько 1600 р.; «Лист олександрійського патріарха Мелетія до Потія і відповідь Потія на цей лист», польською мовою у Вільні 1601 р. Чисельними уривками, зокрема з першого і останнього з цих творів, лектор охарактеризував літературну манеру Потія, а завершив виступ коротким оглядом проповідей, які видав через 100 років після смерті Потія Лев Кишка.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в журн. Kwartalnik historyczny, 1895, № 3, s. 404, під назвою «Hipacy Pociej jako pisarz kościelny», без підп. (у рубриці «Із засідань Історичного товариства»). Авторство: Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографія творів. – С. 276. Уривок автографа статті польською мовою під назвою «Hipacy Pociej jako pisarz kościelny» (не датований): ІЛШ, ф. 3, № 436. Франкові виписки про Іпатія Потія українською і латинською мовами: ІЛШ, ф. 3, № 633.

І. Франко присвятив постаті І. Потія розвідку «Життя й літературна діяльність Іпатія Потія».

Подається за першодруком у перекладі.

Сапіга Лев (1557 – 1633) – воєвода віденський, гетьман і канцлер литовський; письменник-мемуарист, автор книжки «Monumenta obrazu…», в якій досліджує, зокрема, й долю Потія. Як римо-католик Сапіга все-таки з настороженістю ставився до унії та її представників.

Вишневський Міхал (1794 – 1865) – польський літературознавець; професор філософії у Кременецькому ліцеї і Краківському університеті. Автор «Історії польської літератури» (т. 1 – 10, 1840 – 1857).

Трипольський Микола (? – ?) – український богослов, літературознавець; священик. Автор розвідки «Униатский митрополит Ипатий Потий» («Труды Киевской духовной академии», 1877 – 1878).

…«Лист александрійського патріарха Мелетія…» – Мається на увазі Мелетій Пігас, захисник православ’я в Україні. Його лист до Потія був виданий у перекладі староукраїнською мовою 1605 р. в Дермані.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 472.