Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Уклінна просьба

Іван Франко

Приготовуючи до друку систематичну збірку пам’яток старшої южноруської літератури, а іменно апокрифів, легенд, притч, повістей і т. и., обертаюся з уклінною просьбою до всіх в[ельми]п[оважних] земляків, що мають у своїм посіданні наші стародруки, а особливо старі рукописи, щоби зводили повідомити мене про їх зміст, а в разі, коли б у них находилося що-небудь таке, що входить у план мого видання, щоб були ласкаві уділити мені чи то дотичний рукопис, чи докладний список із нього для використання при моїм виданні.

Для сього видання я начеркнув ось який план:

Том I. Апокрифи Старого Завіту.

Том II. Апокрифи Нового Завіту.

Том III. Т[ак] зв[аний] вопрос о одвіти і статті есхатологічні.

Том IV. Статті магічно-ворожбитські і старинне природознавство.

В отсих чотирьох томах я надіюсь вичерпати той запас апокрифічної переводної літератури, котрий обертався серед южноруської публіки і заховався в южноруських, а особливо в червоноруських рукописах, котрі поперед усього становити будуть основу мого видання. Таким робом, крім вияснення важких питань культурно- і літературно-історичних, збірка моя, надіюсь, буде мати значіння також як причинок до історії розвою южноруської мови народної і письменської.

Кождий том мого видання, об’єму 10 – 45 аркушів друку, містити буде:

1) загальну передмову, в котрій показане буде значення зібраних у книжці пам’яток;

2) опис рукописів, із котрих черпані тексти;

3) самі тексти з поясненнями історико-літературними та бібліографічними вказівками до кождого; коли якийсь текст мається у мене в кількох списках, що належать до одної редакції, то варіанти списків будуть подані в примітках; коли текст мається в різних редакціях, то вони будуть напечатані одна по другій або в міру потреби одна побіч другої;

4) словар важніших слів, ужитих в текстах, з узглядненням менше звичайних форм і зворотів язикових;

5) покажчик імен власних і

6) покажчик тем і предметів.

Хоча перший том сеї збірки незабаром уже почне друкуватися, та, проте, все ж таки я прошу в[ельми]п[оважних] земляків допомогти мені до того, щоб видання моє з погляду на багатство текстів, на число визисканих списків, на многоту зведених докупи варіантів, а то й відмінних редакцій могло стати гідно побіч видань Питна, Тихонравова, Порфир’єва і др. При браку великих рукописних збірок, якими могли хіснуватися оті російські вчені, при малочисленності, розсіяності та незвісності наших рукописів сили одного чоловіка замалі на те, щоб зібрати і визискати для науки ті зостанки для нашої старовини; потрібна конче громадська поміч, щоби здобутки його пошукувано були якнайменше припадкові.

Особливо прошу всіх в[ельми]п[оважних] священиків, щоб були ласкаві звідуватися у старих дяків і инших сільських грамотіїв за такими рукописами. Надіюсь також, що в[ельми]п[оважні] вчителі нар[одні] і світліші селяни не відмовлять мені своєї помочі і зволять бодай листовно завідомляти мене, де і у кого є який рукопис того роду. Імена всіх тих в[ельми]п[оважних] добродіїв, що чи то інформаціями, чи присилкою рукописів або відписів із них, чи иншим яким способом причиняться до довершення моєї збірки, будуть уміщені при кінці передмови до кождого тому. Рукописи і книжки, прислані мені, будуть по використанні звернені властителям з подякою.

Львів, д[ня] 1 мая 1895


Примітки

Вперше надруковано в журн. Житє і слово, 1895 р., т. 3, кн. 3, с. 479 – 480, без підп. Авторство: Павлик М. Спис творів Івана Франка… – С. 98 (рубрика «Критика і бібліографія»; назву статті зазначено: «Уклінна просьба збирати апокрифи»); Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографія творів. – С. 274.

Подається за першодруком.

Наталія Тодчук

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 526 – 528.