Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рецензія на чеські переклади творів Тараса Шевченка]

Іван Франко

Slovutná IV třido česke Akademie pro vĕdy, slovesnost a umĕni!

Покірно дякую за оказане мені довір’я через присилку на мої руки перекладів Шевченкових до оцінки, мушу заразом перепросити, що задля надміру праці так довго продержав се діло у себе. Сповняючи просьбу слов[утної] академії Чеської, мушу згори починати деякі застереження щодо своєї компетенції в тім згляді. І так поперед усього просити вибачення, що свій реферат пишу малоруською мовою: не владаю настільки мовою чеською, щоб міг нею користуватись, в такім разі не хочу писати на жодній іншій мові, котра була би зарівно чужа для слов[утної] академії, як і для мене. Надіюсь, що моя мова не зробить надто багато трудності референтові слов[утної] академії, а для мене – річ природна – є вона найвигідніша.

З того самого погляду випливає також моє друге застереження. Я не настільки втаємничений в усі тонкості чеської мови і ритміки, щоб міг о предложених мені перекладах рішучо висказатись, наскільки вони відповідають вимогам чеських перекладів. Я думаю, що слов[утна] академія, маючи в своїх рядах таких майстрів чеського слова, як проф. Яр. Врхліцький, не того від мене жадала, а поперед усього оцінки, наскільки вірні ті переклади в порівнянні з оригіналом, наскільки вірно віддають коли не слова, то духа того оригіналу. Розуміючи се, я ограничив свою роботу власне на порівнянні перекладів з оригіналом, підчеркуючи місця, де переклади або зовсім невірно передають його, або передають його свобідно, та так, що спосіб вираження, форма, в яку убрана думка, не відповідає духові поезії Шевченкової, псує її гармонійне враження.

Львів, дня 27/XI 1895


Примітки

Вперше надруковано М. Мольнаром у журн. «Дукля», 1958, № 2, с. 166 – 189.

Це рецензія І. Франка на рукописи чеських перекладів творів Тараса Шевченка, здійснених Руженою Єсенською та Йозефом Коларжем для Чеської Академії наук в 1895 р.

Подається за фотокопією автографа, що зберігається в Празі (архів Чехословацької Академії наук). Перша сторінка (втрачена фотокопія) відновлена за першодруком. Рукопис написаний чеським алфавітом. Друкується в українській транскрипції.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 29, с. 492 – 544.