Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Причинки до історії України-Русі

Іван Франко


Примітки

«Причинки до історії України-Русі»…

Вперше повністю надруковано окремою книгою: Писання Івана Франка. VI. Львів, 1912, с 196.

Праця вміщує передмову, шість розділів й додаток. Розділ V «Придунайські скіфи в IV – XII вв». (стор. 125 – 150) у цьому повному виданні праці публікувався вперше. Решта розділів у стислому вигляді вміщувалась у періодичній пресі. Зокрема розділи І – IV й додаток «Сліди скіфської традиції в історії та побуті українського народу» були опубліковані в газ. «Діло», 1912 р., 7, 8, 9, 23, 27, 28 лютого (І розділ), 9, 10, 13, 14 травня (II розділ), 21, 23, 24, 25 травня (III розділ), 28 червня, І, 2 липня (IV розділ), 19 липня (додаток). Розділ VI «Руське плем’я в Заліссі (Трансільванії)» побачив світ у «Науковому додатку до «Учителя», 1911, 20 вересня, с. 2 – 10; 20 грудня, с. 17 – 19: 1912, 20 березня, с. 43 – 46. Усі раніше опубліковані розділи, за словами І. Франка, були з численними помилками і друкуються в цій праці не тільки в поправленій, а й також у значно розширеній редакції.

Подається за першодруком повного видання.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 47, с. 417 – 548.