Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

1. Повний образ історії України-Русі

Іван Франко

Критичні уваги до історичних праць проф. М. Грушевського


Примітки

Розділ 1 – «Повний образ історії України-Русі. Критичні уваги до історичних праць проф. М. Грушевського» становить вибірковий критичний аналіз книги М. С Грушевського «Ілюстрована історія України» (К. – Львів, 1911), а також його «Очерка истории украинского народа» (Спб., 1904) і семи перших томів «» (1898 – 1909).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 47, с. 417 – 548.