Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

1. Повний образ історії України-Русі

Іван Франко

Критичні уваги до історичних праць проф. М. Грушевського

Передмова

1. Вступні уваги

2. Доісторичні часи

3. Дещо про антів

4. Конструкція староруської суспільності

5. Норманська теорія

6. Хрещення Володимира

7. Найстарший руський літопис

8. Східні й західні межі України в XI – XII вв.

9. Культура князівських часів

10. Часи унії

11. Козаччина

12. Російський «Очерк»

13. Дев’ятнадцятий вік

14. Закінчення


Примітки

Розділ 1 – «Повний образ історії України-Русі. Критичні уваги до історичних праць проф. М. Грушевського» становить вибірковий критичний аналіз книги М. С Грушевського «Ілюстрована історія України» (К. – Львів, 1911), а також його «Очерка истории украинского народа» (Спб., 1904) і семи перших томів «» (1898 – 1909).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 47, с. 417 – 548.