Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Галицько-руська бібліографія за 1887 р.

Іван Франко

Під такою назвою видав, власне, п. Іван Левицький, автор розглянутої нами галицько-руської бібліографії від 1801 року, досить товсту книжечку (60 сторінок тексту і 10 сторінок покажчика), яка містить бібліографію Галицької Русі за один лише минулий рік. Ця праця, яка є незалежною від розлогої бібліографії XIX століття, але яка становить немовби її продовження, вийшла друком як окремий відбиток «Наукового збірника» Матиці. Згідно з нею у минулому році в Галичині, на Буковині та Угорській Русі вийшло загалом 280 видань українською, польською, німецькою, російською, чеською і іншими мовами, адже автор поруч із працями, друкованими руською мовою, перелічує також найважливіші твори русинів, уміщені в чужих і закордонних періодичних виданнях.

Метод, якого дотримувався п. Левицький при укладанні даної праці, є той самий, що і в його розлогому бібліографічному дослідженні. Вартість даної праці значно підносить старанно укладений покажчик осіб і творів з поясненням багатьох псевдонімів і криптонімів, якими так рясніє руське письменство. Додамо врешті, що саме видання (велика 8-ка) робить справжню честь друкарні Ставропігійського інституту і є вишуканим у повному розумінні цього слова. Пішли б за цим прикладом і інші руські видавництва; час би вже русинам покінчити зі старою традицією друкування своїх творів на нужденній бібулі, в нехристиянських форматах, сказати б, у жебрацькій одежі.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ.: Kurjer Lwowski, 1888, № 91, 31 березня, s. 5, за підп.: Iw. Fr.

Подається за першодруком у перекладі.

галицько-руської бібліографії від 1801 року. – Йдеться про працю І. Левицького «Галицько-руська бібліографія XIX ст.», яка починається з 1801 р.

«Матиця» – «Галицько-руська матиця», культурно-освітнє товариство, засноване 1848 р. у Львові. Займалося з-поміж іншого й книгодрукуванням, випускаючи книжки з різних галузей знань. З 1865 р. видавала «Науковый сборник» (4 випуски щорічно).

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 204.