Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

2-й квартал 2017 р.

30.06.2017 Нова стаття з фольклористики

В розділі «Етнографія і фольклористика» опублікована замітка «Гуцульські примівки» (1898 р.).

Майже в кождім селі, звичайно розкиненім по горах, ярах і верхах, є кілька або кільканадцять голосних знахарів та примівників і примівниць.

Більше інформації…

28.06.2017 Нове пам’ятне місце І. Франка

У приміщенні Міщанського братства у…

Галерея пам’ятних місць Івана Франка поповнена фотографією будинку Міщанського братства у Тернополі (1905 – 1911 рр.).

Більше інформації…

26.06.2017 Нова праця з історії літератури

В розділі «Історія літератури» публікуємо монографію «Іван Вишенський і його твори» (1894 р.). Сьогодні – «1. Дотеперішні праці про Івана Вишенського».

Праця В. Завитневича / Праці М. Сумцова, О. Огоновського, І. Франка / Стаття І. Житецького / Рукописи творів І. Вишенського

Більше інформації…

24.06.2017 Нова критична стаття

В розділі «Літературна критика» публікуємо статтю «Українська література 1904 – 1906 рр.» (1907 р.).

Однак великі ініціативи та ідеї до цього часу ще не засвідчили жодної вартої згадки політичної дії, жодного гідного літературного наслідку.

Більше інформації…

22.06.2017 Нова казка

В розділі «Прозові твори» публікуємо казку «Ріпка» (1891 р.).

Упала ріпка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку Мінку, дочка на сучку Фінку, сучка на кицю Варварку, а мишка – шусть у шпарку.

Більше інформації…

20.06.2017 Нові поезії

Публікуємо поезії Івана Франка, не включені ним до збірок. Сьогодні – «Три долі» (1895 р.).

А чим тобі на світі буть? / Будь русином і хлопським сином! / Талант твій буде рвать тебе / Між люди, в вир життя могучий.

Більше інформації…

18.06.2017 Нове видання Івана Франка

Титульна сторінка окремого відбитка…

Галерея автографів і видань Івана Франка поповнена титульною сторінкою статті «Южнорусская пасхальная драма» (1896 р.).

Більше інформації…

16.06.2017 Нові листи Івана Франка

Продовжуємо публікацію листів Івана Франка. Сьогодні – наступні п’ять листів 1886 року.

Надумав я таки з новим роком розпочати видавництво «Поступу», – що буде, то й буде. Не спускаючись на нічию поміч, я зачну просто на ті гроші, які здужаю заробити. (17.09.1886 р. До М. П. Драгоманова)

Більше інформації…

14.06.2017 Нові переклади

В розділі «Переклади» продовжуємо публікувати цикл «Історія давнього Риму» (1915 – 1916 рр.). Сьогодні – наступні 8 творів, включаючи «Порядний робітник».

Його куций наділ / Більше родив плодів. / Ніж великі сусідські городи; / Тому зависть людська / Хвать, як чарівника / Посуджа й окрика, / Що сусідам усім робить шкоди.

Більше інформації…

12.06.2017 Нова критична замітка

Публікуємо рецензію «Georg Brandes. Polen» (1899 р.).

Так само сумнівним мені видається, коли Брандес дає своїй книзі назву «Поляки» і далі всюди в тексті теж говорить про цілу націю, не знаючи пруських та австрійських поляків.

Більше інформації…

10.06.2017 Нова публіцистична стаття

У розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Із-за з’їзду славістів» (1904 р.).

Розуміється, що сі аргументи не переконали польських шовіністів, а різкий тон проф. Бодуена-де-Куртене ще більше роздразнив їх.

Більше інформації…

8.06.2017 Нова біографічна стаття

В розділі «Біографії. Некрологи» публікуємо рецензію «Б. Гринченко. П. А. Кулиш, биографический очерк» (1899 р.).

Є се невеличкий і дуже гарно написаний нарис, у котрім подано і найважніше з біографії, і багато важного та розумного для характеристики Куліша.

Більше інформації…

6.06.2017 Нова стаття з історії

В розділі «Історія» публікуємо статтю «Три рукописні підручники руські з літ 1806, 1815, 1829» (1902 р.).

І не треба думати, що лише людові та середні школи стояли під такою цензурою. І на університетах не було ліпше, і там професори не мали ніякої свободи в своїх викладах.

Більше інформації…

4.06.2017 Нова стаття з фольклористики

В розділі «Етнографія і фольклористика» опублікована стаття «Опришок Мирон Штола» (1898 р.).

Пісні про опришків, які досі заховалися в устах гуцулів або жили ще донедавна і дійшли до друкованих збірок, говорять про новіших опришків, що опришкували вже за австрійських часів.

Більше інформації…

2.06.2017 Нове пам’ятне місце І. Франка

В квітні 1904 р., перебуваючи разом з…

Галерея пам’ятних місць Івана Франка поповнена фотографією скульптури Мойсея роботи Мікельанджело (1904 р.).

Більше інформації…

30.05.2017 Нова стаття з історії літератури

В розділі «Історія літератури» публікуємо рецензію «Сочинения Григория Саввича Сковороды» (1895 р.).

Зібрати й видати в одній збірці всі твори Сковороди, як ті, що були досі друковані, так ті, що ще лежали в рукописах.

Більше інформації…

28.05.2017 Нова критична замітка

В розділі «Літературна критика» публікуємо рецензію «Іван Галайда. Збірник січових пісень» (1906 р.).

Про тяжку мізерію свідчить отся книжечка, склеєна з різних віршів і пісень, уже відомих із давніших друків, або нових та таких, що краще б лишилися невідомими.

Більше інформації…

26.05.2017 Нова казка

В розділі «Прозові твори» публікуємо казку «Без праці» (1891 р.).

Боже, змилуйся надо мною! Позволь мені хоч день один, хоч одну годину прожити без праці, без думки про працю!

Більше інформації…

24.05.2017 Нові поезії

Публікуємо поезії Івана Франка, не включені ним до збірок. Сьогодні – два твори 1894 р.

Ось мужик сидить і стогне, / Онде лис за парканом. / «Почекай ти, клятий лисе, / Дам тобі я топором!»

Більше інформації…

22.05.2017 Новий автограф Івана Франка

Автограф першої сторінки переспіву…

Галерея автографів і видань Івана Франка поповнена автографом першої сторінки переспіву індійської легенди «Сунд і Упасунд» (1896 р.).

Більше інформації…

20.05.2017 Нові листи Івана Франка

Продовжуємо публікацію листів Івана Франка. Сьогодні – наступні п’ять листів 1886 року.

Взагалі, я радив би Вам не кидати так з легкої руки такими закидами, як те, що Ваші книжки розікрали; за книжки прислані Вами на мої руки, я відповідаю. (24.06.1886 р. До М. П. Драгоманова)

Більше інформації…

18.05.2017 Нові переклади

В розділі «Переклади» продовжуємо публікувати цикл «Історія давнього Риму» (1915 – 1916 рр.). Сьогодні – цикл «Римські звичаї».

Перший розвід у Римі / Віріпляка – богиня подружньої згоди в Римі / Сімейний обід / Римська молодіж / При столі / Sursum Cordа!

Більше інформації…

16.05.2017 Новий огляд

Публікуємо огляд «Конгрес орієнталістів» (1898 р.).

Про величезну масу переробленого на конгресі наукового матеріалу можна буде мати докладне виображення аж тоді, коли будуть опубліковані стенографічні протоколи з засідань усіх секцій.

Більше інформації…

14.05.2017 Нова публіцистична стаття

У розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Шекспірів фонд» (1902 р.).

Київські земляки поручили мені допильнувати видання і на мою пропозицію згодилися поручити економічний і грошевий бік, як також розпродажу книжок «Українсько-руській видавничій спілці».

Більше інформації…

12.05.2017 Нова біографічна стаття

В розділі «Біографії. Некрологи» публікуємо статтю «Листування Куліша з Володимиром Барвінським в першій половині 1871 г.» (1898 р.).

Судячи з деяких листів, що знаходяться в моїй колекції, деяким особам, мабуть, цікаво було б, щоб знищити або прибрати до рук ці листи.

Більше інформації…

10.05.2017 Нова стаття з історії

В розділі «Історія» публікуємо статтю «Руське духовенство в боротьбі з народними віруваннями при кінці XVIII в.» (1902 р.).

Останки поганства, злегка підкрашені християнською краскою, толеровані, а іноді навіть піднесені до ступня церковної догми живуть і лишаються далі довгі століття.

Більше інформації…

8.05.2017 Нова стаття з фольклористики

В розділі «Етнографія і фольклористика» опублікована рецензія «Mélusine» (1897 р.).

Отся найстарша французька фольклористична часопись, містить у перших 8 номерах восьмого тому досить цікавого матеріалу, між іншим також і з українсько-руського народовідання.

Більше інформації…

6.05.2017 Нова стаття з етнографії

В розділі «Етнографія і фольклористика» опублікована замітка «Народознавче товариство» (1897 р.).

Третє загальне засідання Народознавчого товариства, що відбулося недавно, повинно було звернути увагу щирої громадськості на це товариство і на його орган «Люд».

Більше інформації…

4.05.2017 Нове пам’ятне місце І. Франка

В цьому будинку (Дрогобич, вул.…

Галерея пам’ятних місць Івана Франка поповнена фотографією будинку у Дрогобичі (1902 р.).

Більше інформації…

2.05.2017 Нова стаття з історії літератури

В розділі «Історія літератури» публікуємо замітку «Бібліографічна рідкість» (1895 р.).

Житія Марії Єгипетської нема ані в числі тих друків, ані воно не вміщене в жаднім із них так, щоб найдений мною екземпляр міг бути осібною відбиткою того видання.

Більше інформації…

30.04.2017 Нова критична замітка

В розділі «Літературна критика» публікуємо рецензію «Słowo o pułku Igora» (1906 р.).

Лепкий, не силкуючися ні на яку систематичність, вибрав вільний, різнорідний розмір, переважно ліричний, силкувався при кожнім уступі відгадати і відчути його питому мелодію.

Більше інформації…

28.04.2017 Нове оповдання

В розділі «Прозові твори» публікуємо оповідання «Як то Згода дім будувала» (1890 р.).

Адже ж знаєш стару поговірку: «Згода дім будує, Незгода руйнує». Бідні люди захотіли мати дім, – ну що ж ту натуральнішого над те, що удалися до мене?

Більше інформації…

26.04.2017 Нові поезії

Публікуємо поезії Івана Франка, не включені ним до збірок. Сьогодні – твір 1893 року «Лисиця-сповідниця».

Отак-то Когутик з Лисички сміявся. / Щасливий, що з кігтів на волю дістався, / Лисичка-сестричка тільки облизалась, / Зітхнула, завила і в корчах сховалась.

Більше інформації…

24.04.2017 Нове видання Івана Франка

Обкладинка другого видання поеми І.…

Галерея автографів і видань Івана Франка поповнена обкладинкою поеми «Лис Микита» (1896 р.).

Більше інформації…

22.04.2017 Нові листи Івана Франка

Продовжуємо публікацію листів Івана Франка. Сьогодні – наступні п’ять листів 1886 року.

Звісно, на таких умовах «одностороннього недовір’я» ніякого діла мати не можна, і я думаю, що коли вже самі заповідаєте війну, то й воюйте собі на здоров’я. (21.04.1886 р. До М. П. Драгоманова)

Більше інформації…

20.04.2017 Нові переклади

В розділі «Переклади» продовжуємо публікувати цикл «Історія давнього Риму» (1915 – 1916 рр.). Сьогодні – наступні 10 творів, включаючи «Із жартів цісаря Августа».

Сміхом вибухли веселим всі присутні нараз. / Але цісар касієра велів кликать зараз; / Стрепенулась щедра жилка в великому серці: / «Відчисли сьому поету сто тисяч сестерцій!»

Більше інформації…

18.04.2017 Новий огляд

Публікуємо огляд «Beilage zur Allgemeine Zeitung, 1897, 1 – 226» (1898 р.).

Обіймаючи такий широкий обсяг людської духової праці, монахівська «Beilage» мусить часто торкатися й слов’янського світу, а часом подає праці, що доторкаються й України-Руси.

Більше інформації…

16.04.2017 Нова публіцистична стаття

У розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Лекції ненависти» (1902 р.).

«Dziennik Polski» і здавна серед польської преси веде перед у русиножерній заїлості, спарованій з бездонною глупотою.

Більше інформації…

14.04.2017 Нова біографічна стаття

В розділі «Біографії. Некрологи» публікуємо статтю «Із переписки П. Куліша з галичанами 1870 – 1871 рр.» (1898 р.).

Отсе «посланіє» – можна сказати, остатнє слово Куліша в його зносинах з галичанами, найліпша характеристика тих зносин і їх провідних думок.

Більше інформації…

12.04.2017 Нова стаття з історії

В розділі «Історія» публікуємо передмову до збірника документів «Матеріали до культурної історії Галицької Руси 18 і 19 віку» (1902 р.).

Нагромадження багатшого матеріалу, передовсім архівального, ставало очевидним постулатом успішного студіювання історії не лише культурного, але й літературного відродження нашої нації.

Більше інформації…

10.04.2017 Нова стаття з етнографії

В розділі «Етнографія і фольклористика» опублікована рецензія «Die mandragora im südrussischen volksglauben» (1897 р.).

Автор не подає суцільного образу вірувань русинів-українців про ту рослину, а підмішує на кождім кроці руські подробиці польськими, чеськими, німецькими і т. п.

Більше інформації…

8.04.2017 Нове пам’ятне місце І. Франка

У селі Криворівня (нині Верховинського…

Галерея пам’ятних місць Івана Франка поповнена фотографією будинку у Криворівні (1901 – 1914 рр.).

Більше інформації…

6.04.2017 Нова стаття з історії літератури

В розділі «Історія літератури» публікуємо «Рецензію на чеські переклади творів Тараса Шевченка» (1895 р.).

Я ограничив свою роботу власне на порівнянні перекладів з оригіналом, підчеркуючи місця, де переклади або зовсім невірно передають його, або передають його свобідно.

Більше інформації…

4.04.2017 Нова критична замітка

В розділі «Літературна критика» публікуємо рецензію «Остап Луцький. З моїх днів. Поезії» (1906 р.).

О. Луцький вирізняється від сих своїх найближчих сусідів на нашім молодім Парнасі також сильніше виробленою індивідуальністю і енергією волі.

Більше інформації…

2.04.2017 Нове оповдання

В розділі «Прозові твори» публікуємо оповідання «Свиня» (1890 р.).

Свине, – кажуть, – схаменися! Як ти живеш? Де в тебе сумління? Адже оглянься на себе, яка ти невмита, нечесана, нехарапутна, неосвічена! Подумай тілько, пощо ти в бога живеш?

Більше інформації…