Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Порядний робітник

Люцій Кальпурній Пізон

Переклад Івана Франка

Кай Фурій Кретін,

Що був лібертін,

Із невільника стався свобідним,

Став на грунті малім

При труді удалім

Огородником дуже солідним.

Його куций наділ

Більше родив плодів.

Ніж великі сусідські городи;

Тому зависть людська

Хвать, як чарівника

Посуджа й окрика,

Що сусідам усім робить шкоди.

Його Спурій Альбін

Запізвав на термін:

«Свого діла прийди боронити!

І не май собі десь!

Буде трібус увесь

Не за що, а за чари судити».

Злякався Кретін;

Як наскочив термін,

Несе в суд свою снасть він робочу,

Ще й провадить дочку,

Сильну, жваву таку,

Нагодовану, вбрану,

Веселеньку, рум’яну

Та до всякої праці охочу.

Рискалів пари три,

Та важкі сокири,

Та леміш ваговитий від плуга,

Та товстії воли,

Що віз добрий тягли

Й жадна їх не лякала натуга.

«Ось квірити мої.

Усі чари мої,

Та не можу ще вам показати,

Що щодня сам роблю,

А вночі не досплю,

Скільки поту при тім проливати.

Чи за шкоду мене

Тягне хто, чи клене?

Я не вшкодив нікого й на волос!»

Всі квірити глядять,

Та нічого й казать, –

Оправдали усі в один голос.

10/Х

L. Calpurnii Pisonis Frugi Annalium, Hb. VII. (Fragmente, ст. 41).


Примітки

Автограф № 430, с. 343 – 344.

Трібуси (триби) – територіальні округи у Римі. В середині ІІІ ст. до н. е. у Римі було 35 триб.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 7, с. 71 – 73.