Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

На роботі

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Друг», 1877, № 2, с. 18 – 23; № 3 – 4, с. 36 – 38, разом з оповіданням «Ріпник» та «Навернений грішник» у циклі, що виходив під спільною назвою «Борислав. Картини з життя підгірського народу».

Того ж року оповідання передруковано у збірці: Борислав. Картини з життя підгірського народу, с. 58 – 80.

Оповідання належить до циклу бориславських оповідань, про які І. Франко писав у листі до М. Драгоманова від 26 квітня 1890 р.: «… в 1877 р. почались образки п[ід] з[аголовком] «Борислав», котрі мали повний succes de scandal серед галицької публіки» («В поті чола», 1890, с. IX).

Подається за збіркою «Борислав. Картини з життя підгірського народу».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 14, с. 292 – 307.