Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Навернений грішник

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Друг», 1877, № 3 – 4, с. 38 – 45; № 5, с. 66 – 74; № 6, с. 93 – 105, разом з оповіданнями «Ріпник» та «На роботі» у циклі, що виходив під спільною назвою «Борислав. Картини з життя підгірського народу». Того ж року вийшло окремим виданням як передрук із «Друга», але без титульної сторінки.

1905 р. оповідання разом з іншими бориславськими оповіданнями надруковано у «Збірнику творів» Івана Франка (т. 3, с. 69 – 169).

Подається за окремим виданням. У нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви (у Франка вони мали тільки римську нумерацію).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 14, с. 307 – 369.