Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Староруські оповідання

Іван Франко


Примітки

Збірка «Староруські оповідання», видана трьома випусками 1900 р. видавництвом товариства «Просвіта».

1. Оповідання про смертну трубу і чотири скриньки.

2. Оповідання про однорічних царів.

3. Оповідання про царя Аггея.

4. Оповідання про лакомого опікуна.

Вперше надруковано у вид.: І. Староруські оповідання. Вибрав 1 переповів І. Франко. II. Справоздання з діяльності т-ва «Просвіта»…, Львів, «Просвіта», 1900, № 238, кн. 3, с. 5 – 16.

5. Оповідання про половчина.

6. Оповідання про чоловіка, що позичав богу.

Вперше надруковано у вид.: Новий закон будівельний для сіл, поменших міст і містечок. У додатку «Староруські оповідання». Вибрав і переповів Іван Франко, Львів, «Просвіта», 1900, № 239, кн. 4, с. 1 – 8.

7. Оповідання про розбійника Флавіана.

8. Оповідання про каменяра Евлогія.

Вперше надруковано у вид.: Про спис людності (конскрипцію). В додатку Староруські оповідання, ч. V і VI. Переповів І. Франко. Львів, «Просвіта», 1900, № 245, кн. 10, с. 1 – 9. [Нумерація «V – VI» помилкова, повинно бути VII – VIII, бо п’яте і шосте оповідання надруковані в попередній книжці (№ 239). – Ред.]

Подаються за першодруком.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 21, с. 110 – 141.