Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Ріпник

Іван Франко

Друга редакція


Примітки

Це друга редакція оповідання «Ріпник». Вперше надрукована у кн.: «Полуйка і інші бориславські оповідання», 1899, с. 30 – 88, з такою авторською приміткою: «Було друковано в «Друзі» 1877 р. і окремо відбиткою в збірці «Борислав». Тут друкується значно перероблене».

У другій редакції «Ріпника», порівняно з першою, обставини, у яких діє ріпник Іван, набули більшої типовості. Посилено соціальне тло твору: дещо сентиментальну кінцівку його замінено трагічною – герой оповідання став жертвою капіталістичної експлуатації і загинув.

Подається за збіркою «Полуйка і інші бориславські оповідання». В нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви замість латинської нумерації оригіналу.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 21, с. 25 – 64.