Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Перехресні стежки

Іван Франко

Повість


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Літературно-науковий вісник», 1900, т. IX, кн. 1, с. 18 – 38; кн. 2, с. 138 – 164; кн. 3, с. 253 – 272; т. X, кн. 4, с. 51 – 71; кн. 5, с. 157 – 176; кн. 6, с. 281 – 301; т. XI, кн. 7, с. 55 – 76; кн. 8, с. 164 – 189; кн. 9, с. 299 – 321; т. XII, кн. 10, с. 50 – 79; кн. 11, с. 158 – 202; кн. 12, с. 281 – 329.

Того ж року повість вийшла окремим виданням: Іван Франко. Перехресні стежки, повість, видання редакції «Літературно-наукового вісника», 1900.

Подається за виданням 1900 р.

Наявний тут різнобій у написанні прізвищ, імен окремих персонажів і назв місцевості виправлено відповідно до авторського написання у більшості розділів (Зільберглянц на Рессельберг, Ганусенька на Орися, Бабківці на Бабинці).

Порівняно з текстом першодруку, у виданні 1900 р. зроблено ряд змін мовно-стилістичного і змістового характеру, що зводяться в основному до розширення чи доповнення окремих сцен, заміни одних слів іншими. Нижче наводимо ці зміни.

Першодрук у ЛНВ Наше видання
Потім машинально роздягся і заснув Потім машинально роздягся і потонув у якесь важке забуття
Мені треба поговорити з о. Зацерковним Мені треба поговорити з о. Зваричем
облягає цілими колюмнами села облягає цілими таборами села
і роблю щохвиля концесії свинству і роблю щохвиля концесії підлоті
і коли те свинство і коли те болото
хлопських 60 000 зр. хлопських 80 000 зр.
[Немає] У-га! Скрип-скрип! Скрип-скрип! – передразнював він якось злобно і гірко. – І ночі їм нема. Чи завтра весілля, чи страшний суд
Баран говорить звільна, вперши очі Баран говорив швидко, вперши очі
[Немає] Найближчі вулиці, облиті місячним світлом, були пусті. Де-де на розі вулиці блимала жовтавим світлом лампа. Де-де в шинках світилися вікна, і відтам лунали крики та співи; далеко по передмістях переливалися голоси померзлих колядників, що попід вікнами за цента витягали звісну щедрівку:
Nowy rok nastaje,
Ochoty dodaje – hej nam, hej!
Kolęda, kolęda, kolęda!
і, обговоривши з ними справу терміну і порядку дневного віча… і, обговоривши з ними справу реченця і дневного порядку віча…
минуло вже двадцять літ минуло вже звиш двадцять літ
Супружжя Подружжя
прийміть отсе, і при сих словах прийміть отсе немноге, що маю, візьміть се на основний фонд, який повинна мати ваша організація. І при сих словах
у такій хвилі.
– Е, що там! Моя найтяжча хвиля вже минула! – мовила Регіна і з поспіхом почала вдягати на себе шубу. В тій хвилі…
у такій хвилі. Не знаю, що там є у тім вашім саквояжику, але припускаю, що се всі ваші засоби, якими ви могли розпоряджати в даній хвилі, які могли бути для вас основою самостійного життя. Зрозумієте, пані, що я не можу прийняти від вас того фонду, відібрати вам у найтяжчій хвилі сеї вашої піддержки.
– Е, що там! Моя найтяжча хвиля вже минула, – мовила Регіна і з поспіхом почала вдягати на себе шубу. – Ніякої піддержки мені не потрібно, а ви повинні прийняти те, що я даю вам. Тим більше, що… В тій хвилі…

1913 р. повість передруковано у США накладом української газети «Свобода» у серії найзнаменитіших повістей: Іван Франко. Перехресні стежки. Повість. Jersey City. Накладом і друком «Свободи», 1913.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 20, с. 173 – 459.