Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

У столярні

Іван Франко

(Із моїх споминів)


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Літературно-науковий вісник», 1902, кн. 9, с. 223 – 240. Передруковано 1905 р. в збірці «На лоні природи і інші оповідання», с. 161 – 185.

У «Передньому слові» до збірки оповідань «Рутенці», виданій в 1913 р. у Львові, Франко згадує про дрогобицький період свого життя, зокрема, про перебування в домі Кошицької, зображене у творі «У столярні».

У тексті збірки «На лоні природи…» автор виправив окремі слова: «невдоволений» – «незадоволений», «незримий» – «невидимий», «заміцно» – «занадто міцно», «чертки» – «криски», «невтомний» – «невтомлений», «шерсткий, а м’який» – «та м’який». Подекуди твір зазнав глибших змін. Наведемо кілька прикладів. До редагування: «…ся ворожба була першим жбихом холодної води на гарячі мрії молодого Гучинського, коли взагалі у нього були які мрії, а не сама лише холодна спекуляція на столярську робітню»; «на вежі церкви святої трійці… радісно грали дзвони»; незвичний для нього запах гарячої крові»; «Чемеринський, порушавши сивими вусами, обернувся до пана»; «оповідав, як у місті заробляється і пускається гроші» тощо. Після редагування: «…гарячі мрії Гучинського, якого тягла до Кошицької, мабуть, її вигода і енергія, а не сама лише холодна спекуляція…», «На вежі церкви святої трійці грали дзвони», «незвичайний для нього запах крові», «порушавши чорними вусами», «як у місті заробляють 1 пускають гроші».

Подається за збіркою «На лоні природи і інші оповідання». В нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви замість латинської нумерації оригіналу.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 21, с. 171 – 188.