Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Концерт в роковини смерти Тараса Шевченка

Іван Франко

Концерт, устроєний в 25-ті роковини смерти Тараса Шевченка руськими львівськими товариствами «Просвіта», Товариством ім. Шевченка, «Руська бесіда», «Народна рада», «Руське товариство педагогічне», «Зоря» і «Академічне братство» в четвер дня 13 (25) марта, згромадив в великій салі «Народного дому» так численну публіку, якої від часу звісних руських віч там ще, певно, не було. Переважала світська інтелігенція; селян і міщан не було майже зовсім.

Торжество розпочав проф. д-р Ом. Огоновський поважною і старанно обробленою промовою, в котрій розказав коротко про життя, смерть і похорон Шевченка, далі про долю русько-українського слова по послідніх 25 літ, про праці руських і заграничних письменників над поясненням життя і поезії укр[аїнського] Кобзаря, а закінчив спомином про програму, уложену приятелями і земляками Кобзаря по його смерти, і показав тих точок програми, котрі досі силою неприязних обставин не зістали сповнені. В[исоко]пов[ажаний] бесідник закінчив бажанням, щоб в слідуючих 25 роках сповнилися не тільки бажання земляків-українців, висказані по смерти поета, але й «Заповіт» самого поета, і щоб при обході піввікової річниці в обновленій вільній Україні інший бесідник спом’янув «не злим, щирим словом» того поета, що, як Мойсей, провадив свій народ із тьми та неволі до нового, обітованого краю, але сам того краю не дождав побачити.

Про слідувавшу за тим відчитом багату концертну часть ми не беремось говорити; доволі буде коротко сказати, що викликала она загальне одушевления численної публіки.


Примітки

Вперше надруковано в журн. Зоря, 1886 р., № 6, 15 (27) березня, с. 104 [Дрібні вісті з літератури і науки], без піди. Авторство вказане в річному покажчику змісту «Зорі» за 1886 р.

Подається за першодруком.

«Зоря» – Імовірно, йдеться про кооперативну спілку «Зоря» у Львові, директор – Василь Нагірний (1847 – 1921).

Народний дім – українська культурно-освітня установа у Львові, створена 1849 р.

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 147.