Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Przegląd Społeczny pismo naukowe i literackie»

Іван Франко

«Przegląd Społeczny, pismo naukowe i literackie», під таким написом зачав у Львові виходити невеликий місячник. Буде він, оскільки можна судити з першого нумеру, заступати в науці напрям позитивний, а в політиці (стаття п. Єжа о мадярах і хорватах) – напрям федеральний і прихильний до автономії дрібних народностей.

В першім нумері, крім того, стрічаємо початок праці п. Б. Лимановського «Польща в часі великої революції французької», дальше – гарну статейку датського писателя Юрія Брандеса «Типи женщин німецьких», основну і на многих статистичних даних оперту розвідку про «Конкуренцію американську», статейку Б. В. «Причинок до вияснення наслідків притиску переконань релігійних», в котрій автор сміло виголошує думку, до котрої поляки в відношенні до русинів ніколи якось не можуть привикнути, хоч самі для себе її вповні признають, що «затирання відрубності релігійної потягає за собою грізні і глибокі наслідки для народної самостійності, збільшуючи рівночасно перешкоди до його розвою, а зменшуючи сили до їх поборення».

Майже третину першого томика занимають «Справоздання літературні» з польських, французьких, німецьких і російських діл наукових і хроніка біжучих справ краєвих і заграничних. Стоїло б і нашій публіці звернути увагу на той місячник, котрий в проспекті своїм заповів обговорювання також наших справ народних і літературних, а котрий, як сього можна надіятись з першого нумеру, обговорювати їх буде з повною симпатією для цілковитої самостійності нашого народу і його розвою.


Примітки

Вперше надруковано в журн.: Зоря, 1886 р., № 1, 1 (13) січня, с. 19, без підп. Авторство вказано в річному покажчику змісту.

Подається за першодруком.

«Przeglad Spoleczny» – щомісячний науково-літературний і громадсько-політичний журнал, виходив у Львові в 1886–1887 рр. за редакцією Б. Вислоуха, І. Франко був співробітником цього журналу,

Єж Теодор-Томаш – літературний псевдонім Зигмунта Московського (1824–1915), польського письменника, учасника угорського повстання 1848 р. і польського визвольного руху 1863–1864 pp., автора повістей про селянське життя «Василь Голуб» та «Гандзя Загорницька».

Лімановський (Лимановський) Болеслав (1835–1935) – польський політичний діяч, соціаліст-лассальянець, автор ряду соціологічних, історичних та публіцистичних праць: «Про робітниче питання» (1871), «Історія польської демократії…» (1901) та ін.

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 132.