Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Соціалізм і соціал-демократизм

Іван Франко


Примітки

Подається за публікацією в «Житє і слово» (1897, т. 6, кн. 4, с. 265 – 292). В нашому е-передруці стаття розбита на розділи, яким ми дали заголовки.

Стаття була заборонена марксистсько-ленінською владою через те, що автор дозволив собі сумніви щодо епохальної величі К.Маркса та Ф.Енгельса.

Стаття не була включена до 50-томного «академічного» видання творів І.Франка. Ми передруковуємо її з видання «Мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах» (Льв.: Каменяр, 2001 р.).