Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Амброзію Яновському

Іван Франко

В далекім Римі ти поліг: змогли

Тебе літа і невсипущі труди!

О, стій там, мов протест науки проти тьми

І Русі проти єзуїтської облуди!


Примітки

Вперше надруковано у журн. «Нове зеркало», 1884, № 6, с. 3, під псевдонімом Живий (у несконфіскованому номері). У сконфіскованому номері журналу вірш надруковано на с. 4.

Подається за першодруком.

Яновський Амврозій (1810 – 1884) – педагог і громадський діяч.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 2, с. 380.